Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Viết chương trình in ra các phần tử là số chính phương ở vị trí lẻ trong mảng 1 chiều Viết chương trình in ra các phần tử là số chính phương ở vị trí lẻ trong mảng 1 chiều Viết chương trình in ra các phần tử là số chính phương ở vị trí lẻ trong mảng 1 chiều Viết chương trình in ra các phần tử là số chính phương ở vị trí lẻ trong mảng 1 chiều Viết chương trình in ra các phần tử là số chính phương ở vị trí lẻ trong mảng 1 chiều 0/5 (164 reviews)

Viết chương trình in ra các phần tử là số chính phương ở vị trí lẻ trong mảng 1 chiều

Đã đăng 2017-07-09 02:37:26 bởi Kteam
3 bình luận 19358 lượt xem
Viết chương trình in ra các phần tử là số chính phương ở vị trí lẻ trong mảng 1 chiều 0 /5 stars (0 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Viết chương trình nhập vào mảng một chiều các số nguyên và xuất ra màn hình các phần tử là số chính phương nằm ở vị trí lẻ trong mảng

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

 

Source

/* 
Viet chuong trinh nhap vao mang mot chieu cac so nguyen
va xuat ra man hinh cac phan tu la so chinhs phuong nam o vi tri le trong mang.
*/#include<time.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
using namespace std;

void NhapMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
	{
		cout<<"Phan tu thu "<< i <<": ";
		cin>>a[i];
	}
}

bool KTSCP(int x)
{
	int n;
	n=((int)sqrt((float)(x)));
	if(n*n==x)
			return true;
	return false;
}

void XuatMang(int a[], int n)
{
	cout<<"So Chinh phuong nam o vi tri le la: \n";
	for(int i=0; i<n; i++)
		if(KTSCP(a[i])==true && i%2!=0)
			cout<< a[i] <<"\t";
}

void main()
{
	int n, a[MAX];
	cout<<"So luong phan tu thuc su: "; cin>>n;
	NhapMang(a,n);
	XuatMang(a,n);
	cout<<endl;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Viết chương trình in ra các phần tử là số chính phương ở vị trí lẻ trong mảng 1 chiều
thai ba hoang 2018-05-13 11:38:07

#include<iostream>

using namespace std;

bool kiemtrasochinhphuong(int x)

{

if(x == 0 || x == 1) return true;

int y = sqrt(x);

if(y*y == x)  return true;

return false;

}

int main()

{

int n;

cout<< "Nhap vao so luong cac phan tu trong mang  : ";

cin >> n;

int *mangcapphatdong = new int[n]

for(int i = 0; i<n; i++)

cout  << "\n Nhap vao phan tu thu " << i+1 << " trong mang  : ";

cin << mangcapphatdong[i];

int k = (n-1)/2;

cout << " \ndanh sach cac so thoa man yeu cau bai toan ";

for(int j = 0; j <= k; j++)

if(check(mangcapphatdong[2*j]))

cout << mangcapphatdong[2*j] << endl;

system("pause");

return 0;

 

 

 

 

 


}

0 bình chọn
Reply
Viết chương trình in ra các phần tử là số chính phương ở vị trí lẻ trong mảng 1 chiều
Trọng Nghĩa 2017-07-13 14:26:50
void CustomPrint(float a[], int n)
{
   for(int i = 1; i < n; i +=2)
   {
     if(sqrt(a[i]) == (float)((int)sqrt(a[i])))
        cout << a[i];
   }
}

 

 

0 bình chọn
Reply
Viết chương trình in ra các phần tử là số chính phương ở vị trí lẻ trong mảng 1 chiều
VirusLove_7x 2017-07-10 20:53:34
#include 
//#include 

using namespace std;

int checkSquare(double n)
{
  double squareOfn = sqrt(n);
  int nSquareOfn = squareOfn;
  if (squareOfn == nSquareOfn)
  {
    return 1;
  }
  return 0;
}

int main()
{
  int arr[] = ;
  const int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
  int i;
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    int mod = arr[i] % 2;
    if (mod)
    {
      if (checkSquare(double(arr[i])))
      {
        cout << arr[i] << " is a ...." << endl;
      }
    }
  }
  return 0;
}

Code chưa qua kiểm tra. Bạn không nên coi đây là thông tin đáng tin cậy trong nghiên cứu của bạn

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education