Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Viết chương trình nhập và tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 phân số Viết chương trình nhập và tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 phân số Viết chương trình nhập và tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 phân số Viết chương trình nhập và tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 phân số Viết chương trình nhập và tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 phân số 0/5 (165 reviews)

Viết chương trình nhập và tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 phân số

Đã đăng 2017-07-17 17:50:09 bởi Kteam
0 bình luận 18572 lượt xem
Viết chương trình nhập và tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 phân số 0 /5 stars (0 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Khai báo cấu trúc biểu diễn thông tin của một phân số.

Viết chương trình nhập vào 2 phân số, tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 phân số đó.

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

 

Source

/* Khai bao cau truc bieu dien thong tin cua mot phan so.
	Viet chuong trinh tinh nhap vao 2 phan so, tinh tong, hieu, tich,	
	thuong cua 2 phan so do!
*/
=======================================================================================

#include<iostream>
using namespace std;

struct PHANSO
{
	int TS;
	int MS;
};

void NhapPS(PHANSO &x)
{
	cout<<"Nhap Tu so: "; cin>>x.TS;
	do
	{
		cout<<"Nhap Mau so: "; 
		cin>>x.MS;
		if(x.MS==0)
			cout<<"Nhap sai, yeu cau nhap lai mau so: ";
	}while(x.MS==0);
}

void XuatPS(PHANSO x)
{
	cout<<x.TS<<"/"<<x.MS;
}

float TongPS(PHANSO x1, PHANSO x2)
{
	int Tu, Mau;
	Tu = x1.TS*x2.MS + x1.MS*x2.TS;
	Mau = x1.MS*x2.MS;
	return (float)Tu/Mau;
}

float HieuPS(PHANSO x1, PHANSO x2)
{
	int Tu, Mau;
	Tu = x1.TS*x2.MS - x1.MS*x2.TS;
	Mau = x1.MS*x2.MS;
	return (float)Tu/Mau;
}

float TichPS(PHANSO x1, PHANSO x2)
{
	int Tu, Mau;
	Tu = x1.TS * x2.TS;
	Mau = x1.MS * x2.MS;
	return (float)Tu/Mau;
}

float ThuongPS(PHANSO x1, PHANSO x2)
{
	int Tu, Mau;
	Tu = x1.TS * x2.MS;
	Mau = x1.MS * x2.TS;
	return (float)Tu/Mau;
}

void main() 
{ 
	PHANSO ps1, ps2;

	cout<<"Nhap phan so: ";

	NhapPS(ps1);
	NhapPS(ps2);
	
	cout<<"Phan so 1 la: "; XuatPS(ps1);
	cout<<"\nPhan so 2 la: "; XuatPS(ps2);

	cout<<"\nTong 2 phan so la: "<< TongPS(ps1, ps2);

	cout<<"\nHieu 2 phan so la: "<< HieuPS(ps1, ps2);

	cout<<"\nTich 2 phan so la: "<< TichPS(ps1, ps2);

	cout<<"\nThuong 2 phan so la: "<< ThuongPS(ps1, ps2);

	cout<<endl;
} 

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education