Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Viết chương trình nhập vào 2 chuỗi ký tự str1 và str2 Viết chương trình nhập vào 2 chuỗi ký tự str1 và str2 Viết chương trình nhập vào 2 chuỗi ký tự str1 và str2 Viết chương trình nhập vào 2 chuỗi ký tự str1 và str2 Viết chương trình nhập vào 2 chuỗi ký tự str1 và str2 0/5 (165 reviews)

Viết chương trình nhập vào 2 chuỗi ký tự str1 và str2

Đã đăng 2017-07-17 17:43:40 bởi Kteam
0 bình luận 13631 lượt xem
Viết chương trình nhập vào 2 chuỗi ký tự str1 và str2 0 /5 stars (0 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Viết chương trình nhập vào 2 chuỗi ký tự str1 và str2. Nếu độ dài của str1 lớn hơn độ dài của str2 thì nối chuỗi str2 vào chuỗi str1, ngược lại thì nối chuỗi str1 vào chuỗi str2

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

 

Source

/* Viet chuong trinh nhap vao 2 chuoi ky tu str1 va str2.
	Neu do dai cua str1 lon hon do dai cua str2 thi noi chuoi str2 vao chuoi str1, 
	nguoc lai thi noi chuoi str1 vao chuoi str2.
*/
===============================================================================


#include<iostream>
#include<string>
#define MAX 100
using namespace std;

void So_sanh_Noi_Chuoi(char *chuoi1, char *chuoi2)
{
	cout<<endl;
	char *chuoinoi;
	int length1=strlen(chuoi1), length2=strlen(chuoi2);

	int length=length1+length2;

	chuoinoi=new char [length];

	chuoinoi[0]='\0';

	if(length1>length2)
	{
		cout<<"\nChuoi 1 lon hon chuoi 2";
		strcat(chuoinoi,chuoi1);
		strcat(chuoinoi,chuoi2);

		chuoinoi[length]='\0';

		cout<<"\nChuoi sau khi noi:\t";

		puts(chuoinoi);
		cout<<endl;
	}
	else if(length1<length2)
	{
		cout<<"\nChuoi 2 lon hon chuoi 1";

		strcat(chuoinoi,chuoi2);
		strcat(chuoinoi,chuoi1);

		chuoinoi[length]='\0';

		cout<<"\nChuoi sau khi noi:\t";
		puts(chuoinoi);
		cout<<endl;
	} 
	else
		cout<<"\nChuoi 1 bang chuoi 2";
	cout<<endl;
}

void main()
{
	char *chuoi1, *chuoi2;
	chuoi1=new char[99];
	chuoi2=new char[99];
	
		cout<<"Nhap chuoi ky tu 1: "; 
		gets(chuoi1);
		cout<<"\nNhap chuoi ky tu 2: ";
		gets(chuoi2);

		cout<<"\nChuoi ky tu 1 la: "<< chuoi1;
		//or cout<<"\nChuoi ky tu 1 la: "; puts(chuoi1);
		cout<<"\nChuoi ky tu 2 la: "<< chuoi2;
		
		So_sanh_Noi_Chuoi(chuoi1, chuoi2);
			
	cout<<endl;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education