Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên tăng dần (không sắp xếp) Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên tăng dần (không sắp xếp) Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên tăng dần (không sắp xếp) Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên tăng dần (không sắp xếp) Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên tăng dần (không sắp xếp) 4.5/5 (165 reviews)

Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên tăng dần (không sắp xếp)

Đã đăng 2017-07-09 02:24:30 bởi Kteam
1 bình luận 24037 lượt xem
Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên tăng dần (không sắp xếp) 4.5 /5 stars (2 reviews)
 
 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Mô tả bài toán

Nhập (random), xuất mảng một chiều các số nguyên tăng dần


Hướng dẫn

Định nghĩa

Để thực hiện chương trình này, vui lòng xem trước 2 bài:

  • Phát sinh số ngẫu nhiên trong C++ (Random number generation)
  • Mảng 1 chiều trong C++ (Arrays)

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

#include <iostream>
#include <cstdlib> // for srand() and rand()
#include <ctime> // for time()
using namespace std;

// định nghĩa số phần tử mảng
#define MAX 1000

// khai báo prototype
void nhapMang(int arr[], int &n);
void xuatMang(int arr[], int n);

int main()
{
	int myArray[MAX]; // mảng myArray có MAX phần tử
	int nSize; // nSize là số phần tử được sử dụng, do user nhập

	// nhập xuất mảng tự động
	nhapMang(myArray, nSize);
	xuatMang(myArray, nSize);

	return 0;
}

// hàm nhập mảng
void nhapMang(int arr[], int &n)
{
	// khởi tạo số ngẫu nhiên
	srand(time(NULL));

	cout << "Nhap so luong phan tu n : ";
	cin >> n;

	if (n > 0)
{
	arr[i] = rand() % 100
// khởi tạo ngẫu nhiên từng phần tử từ chỉ số 1 đến n – 1
	for (int i = 1; i < n; i++)
	{
		arr[i] = arr[i - 1] + rand() % 100;
	}
}
}

// hàm xuất mảng
void xuatMang(int arr[], int n)
{
	// xuất từng phần tử cho mảng từ chỉ số 0 đến n – 1
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		cout << "arr[" << i << "] = " << arr[i] << endl;
	}
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên tăng dần (không sắp xếp)
thangmta30 2017-10-08 17:26:15

#include<iostream>

#include<time.h>

#define MAX 

Thiếu khai báo thư viện <stdlib.h> phải không mọi người

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education