Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng. Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng. Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng. Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng. Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng. 3.8/5 (163 reviews)

Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng.

Đã đăng 2017-07-10 09:52:12 bởi Kteam
1 bình luận 21276 lượt xem
Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng. 3.8 /5 stars (5 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng.

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

 

Source

//Viet ham dem cac phan tu chan, ham dem cac phan tu le trong mang.

#include<iostream>
#include<time.h>
#define MAX 100
using namespace std;

void NhapMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
	{
		cout<<"\nPhan tu thu " << i <<": ";
		cin>> a[i];
	}
}

void MangNgauNhien(int a[], int n)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(int i=0; i<n; i++)
		a[i]=rand()%100 - rand()%100;
}

void XuatMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
		cout<< a[i] <<"\t";
}

void DemChanDemLe(int a[], int n)
	{
	int  DemChan=0, DemLe=0;
	for(int i=0; i<n; i++)
	{
		if(a[i]%2!=0)
			DemLe = DemLe + 1;
		else 
			DemChan = DemChan + 1;
	}
	cout<<"\nSo phan tu le co trong mang: "<< DemLe;
	cout<<"\nSo phan tu chan co trong mang: "<< DemChan;
}

void main()
{
	int a[MAX], n, x;
	
	cout<<"So luong phan tu thuc: "; cin>>n;
	//NhapMang(a,n);

	MangNgauNhien(a,n);

	XuatMang(a,n);

	DemChanDemLe(a,n);
	
	cout<<endl;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng.
VirusLove_7x 2017-07-11 07:13:36
int countOdd(int arr[], int len)
{
	int i;
	int cOdd = 0;
	int isOdd;
	for (i = 0; i < len; i++)
	{
		isOdd = arr[i] % 2;
		if (isOdd)
		{
			cOdd++;
		}
	}
	return cOdd;
}

int countEven(int arr[], int len)
{
	int i;
	int cEven = 0;
	int isOdd;
	for (i = 0; i < len; i++)
	{
		isOdd = arr[i] % 2;
		if (!(isOdd))
		{
			cEven++;
		}
	}
    return cEven;
}

Code chưa qua test. Không nên coi đây là một thông tin đáng tin cậy cho việc nghiên cứu của bạn

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education