Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Viết hàm đếm các phần tử là số nguyên tố trong mảng. Viết hàm đếm các phần tử là số nguyên tố trong mảng. Viết hàm đếm các phần tử là số nguyên tố trong mảng. Viết hàm đếm các phần tử là số nguyên tố trong mảng. Viết hàm đếm các phần tử là số nguyên tố trong mảng. 4/5 (163 reviews)

Viết hàm đếm các phần tử là số nguyên tố trong mảng.

Đã đăng 2017-07-14 11:39:09 bởi Kteam
0 bình luận 20491 lượt xem
Viết hàm đếm các phần tử là số nguyên tố trong mảng. 4 /5 stars (2 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Viết hàm đếm các phần tử là số nguyên tố trong mảng.

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

 

Source

//Viet ham dem cac phan tu la so nguyen to trong mang.

#include<iostream>
#include<time.h>
#define MAX 100
using namespace std;


void NhapMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
	{
		cout<<"\nPhan tu thu " << i <<": ";
		cin>> a[i];
	}
}

void MangNgauNhien(int a[], int n)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(int i=0; i<n; i++)
		a[i]=rand()%100 - rand()%100;
}

void XuatMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
		cout<< a[i] <<"\t";
}

bool KiemTraSNT(int x)
{
	int dem=0;
	for(int i=1; i<=x; i++)
		if (x % i == 0 && x>0)
			dem++;
	if (dem==2)
		return true;
	return false;
}

void DemPTSNT(int a[], int n)
{
	int DemSNT=0;
	for(int i=0; i<n; i++)
	{
		if(KiemTraSNT(a[i])==true)
			DemSNT = DemSNT + 1;
	}
	cout<<"\nSo nguyen to co trong Mang la: "<< DemSNT;
}

void main()
{
	int a[MAX], n, x;
	
	cout<<"So luong phan tu thuc: "; cin>>n;
	//NhapMang(a,n);

	MangNgauNhien(a,n);

	XuatMang(a,n);

	DemPTSNT(a,n);

	cout<<endl;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education