Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Viết hàm sắp xếp các phần tử lẻ tăng dần. Viết hàm sắp xếp các phần tử lẻ tăng dần. Viết hàm sắp xếp các phần tử lẻ tăng dần. Viết hàm sắp xếp các phần tử lẻ tăng dần. Viết hàm sắp xếp các phần tử lẻ tăng dần. 0/5 (163 reviews)

Viết hàm sắp xếp các phần tử lẻ tăng dần.

Đã đăng 2017-07-17 17:36:30 bởi Kteam
0 bình luận 15077 lượt xem
Viết hàm sắp xếp các phần tử lẻ tăng dần. 0 /5 stars (0 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Viết hàm sắp xếp các phần tử lẻ tăng dần.

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

 

Source

//Viet ham sap xep cac phan tu le tang dan.


#include<iostream>
#include<time.h>
#define MAX 100
using namespace std;

void NhapMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
	{
		cout<<"Phan tu thu "<< i <<": ";
		cin>> a[i];
	}

}

void MangNgauNhien(int a[], int n)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
		for(int i=0; i<n; i++)
			a[i]=rand()%100 - rand()%100;

}

void XuatMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
		cout<<a[i]<<"\t";
}

void HoanVi(int &x, int &y)
{
	int q=x;
	x=y;
	y=q;
}

void SapXepPTLe(int a[], int n)
{
	int i, j;
	cout<<"\nMang sap xep phan tu le tang dan:\n ";
	for(i=0; i<n-1; i++)
		for(j=i+1; j<n; j++)
			if(a[i]>a[j] && a[i]%2!=0 && a[j]%2!=0)
				HoanVi(a[i],a[j]);
}

void main()
{
	int a[MAX], n;
	cout<<"Nhap so luong thuc cua mang: "; cin>>n;

	NhapMang(a,n);
	//MangNgauNhien(a,n);
	XuatMang(a,n);

	SapXepPTLe(a,n);
	XuatMang(a,n);

	cout<<endl;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education