Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Viết hàm sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần. Viết hàm sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần. Viết hàm sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần. Viết hàm sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần. Viết hàm sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần. 4/5 (164 reviews)

Viết hàm sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.

Đã đăng 2017-07-14 12:50:12 bởi Kteam
1 bình luận 24339 lượt xem
Viết hàm sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần. 4 /5 stars (4 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Viết hàm sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

 

Source

//Viet ham sap xep mang theo thu tu giam dan.


#include<iostream>
#include<time.h>
#define MAX 100
using namespace std;

void NhapMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
	{
		cout<<"Phan tu thu "<< i <<": ";
		cin>> a[i];
	}

}

void MangNgauNhien(int a[], int n)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
		for(int i=0; i<n; i++)
			a[i]=rand()%100 - rand()%100;

}

void XuatMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
		cout<<a[i]<<"\t";
}

void HoanVi(int &x, int &y)
{
	int q=x;
	x=y;
	y=q;
}

void SapXepAmGiamDan(int a[], int n)
{
	int i, j;
	cout<<"\nMang giam dan la: \n";
	for(i=0; i<n-1; i++) 
		for(j=i+1; j<n; j++) 
			if(a[j]>a[i]) 
				HoanVi(a[i], a[j]);	
	
}

void main()
{
	int a[MAX], n;
	cout<<"Nhap so luong thuc cua mang: "; cin>>n;

	//NhapMang(a,n);
	MangNgauNhien(a,n);
	XuatMang(a,n);

	SapXepAmGiamDan(a,n);
	XuatMang(a,n);

	cout<<endl;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Viết hàm sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.
Minh 2018-07-17 10:08:24
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<random>
#include<algorithm>
#include<array>
#define max 100
using namespace std;

int main()
{
	int n,k(0);
	cout << "Nhap so gia tri cua mang: ";
	cin >> n;

	array<int, max> mang = {};

	random_device t;
	mt19937 mt(t());
	uniform_int_distribution<int> minh(1, 1000);
	for (int i:mang)
	{
		i = minh(t);
		cout << mang[i] << " ";
	}
	cout << '\n';

	sort(mang.begin(), mang.end());
	cout << "Sap xep tang: ";
	for (int i : mang)
	{
		cout << mang[i] << " ";
	}
	cout << '\n';

	sort(mang.rbegin(), mang.rend());
	cout << "Sap xep giam: ";
	for (int i : mang)
	{
		cout << mang[i] << " ";
	}
	cout << '\n';

	system("pause");
	return 0;
}

mn cho e hỏi đoạn ct của e bị lỗi gì mà sao k chạy được ạ

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education