Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Viết hàm tìm và đổi chỗ cho phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng số nguyên Viết hàm tìm và đổi chỗ cho phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng số nguyên Viết hàm tìm và đổi chỗ cho phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng số nguyên Viết hàm tìm và đổi chỗ cho phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng số nguyên Viết hàm tìm và đổi chỗ cho phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng số nguyên 2.5/5 (163 reviews)

Viết hàm tìm và đổi chỗ cho phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng số nguyên

Đã đăng 2017-07-09 06:07:50 bởi Kteam
0 bình luận 15122 lượt xem
Viết hàm tìm và đổi chỗ cho phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng số nguyên 2.5 /5 stars (2 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Viết hàm tìm và đổi chỗ cho phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng số nguyên

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

 

Source

// Viet ham tim va doi cho phan tu lon nhat va nho nhat trong mang so nguyen.

#include<iostream>
#include<time.h>
#define MAX 100
using namespace std;

//void NhapMang(int a[], int n)
//{
//	for(int i=0; i<n; i++)
//	{
//		cout<<"Phan tu thu "<< i <<": ";
//		cin>>a[i];
//	}
//}

void MangNgauNhien(int a[], int n)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(int i=0; i<n; i++)
		a[i]=rand() % 100 - rand() % 100;
}

void XuatMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
		cout<< a[i] <<"\t";
}

int VTMin(int a[], int n)
{
	int vt=0;;
	for(int i=1; i<n; i++)
		if(a[vt]>a[i])
			vt=i;
	return vt;
}

int VTMax(int a[], int n)
{
	int vt=0;
	for(int i=1; i<n; i++)
		if(a[vt]<a[i])
			vt=i;
	return vt;
}

void hoanvi(int &x, int &y)
{
	int q=x;
	x=y;
	y=q;
}

void doicho(int a[], int n)
{
	int min=VTMin(a,n);
	int max=VTMax(a,n);
	cout<<"\nMang da sap xep: \n";
			hoanvi(a[min], a[max]);	
}

void main()
{
	int n, a[MAX], min, max;
	
	cout<<"So luong phan tu thuc su: "; cin>>n;

	//NhapMang(a,n);

	MangNgauNhien(a,n);
	XuatMang(a,n);


	cout<<"\nSo nho nhat: "<<a[VTMin(a,n)];


	cout<<"\nSo nho nhat: "<<a[VTMax(a,n)];

	doicho(a,n);
	XuatMang(a,n);

	cout<<endl;
}
	

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education