Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Viết hàm tìm vị trí phần tử âm lớn nhất trong mảng Viết hàm tìm vị trí phần tử âm lớn nhất trong mảng Viết hàm tìm vị trí phần tử âm lớn nhất trong mảng Viết hàm tìm vị trí phần tử âm lớn nhất trong mảng Viết hàm tìm vị trí phần tử âm lớn nhất trong mảng 0/5 (165 reviews)

Viết hàm tìm vị trí phần tử âm lớn nhất trong mảng

Đã đăng 2017-07-09 05:53:41 bởi Kteam
2 bình luận 15935 lượt xem
Viết hàm tìm vị trí phần tử âm lớn nhất trong mảng 0 /5 stars (0 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Viết hàm tìm vị trí phần tử âm lớn nhất trong mảng

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

 

Source

// Viet ham tim vi tri phan tu am lon nhat trong mang.


#include<iostream>
#include<time.h>
#define MAX 100
using namespace std;


void MangNgauNhien(int a[], int n)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(int i=0; i<n; i++)
		a[i]=rand() % 100 - rand() % 100;
}

void XuatMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
		cout<< a[i] <<"\t";
}

int VTPTAmDTien81(int a[], int n)
{
	{
		for (int i=0; i<n; i++)
		if (a[i]<0)
		return i; 
	} 
	return -1;
}

int VTPTAmLonNhat81(int a[], int n)
{
	int i;
	int vitrimin=VTPTAmDTien81(a,n);
	if(vitrimin!=-1)
	{
		for(i=vitrimin; i<n; i++)
			if(a[i]<0 && a[i]>a[vitrimin])
				vitrimin=i;
		return vitrimin;
	}
	return -1;
}

void main()
{
	int n, a[MAX];
	int AmLonNhat;

	cout<<"So luong phan tu thuc su: "; cin>>n;

	MangNgauNhien(a,n);
	XuatMang(a,n);

	AmLonNhat=VTPTAmLonNhat81(a,n);
	cout<<"\nSo Am Lon nhat mang nam o vi tri: "<< AmLonNhat;
	cout<<endl;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Viết hàm tìm vị trí phần tử âm lớn nhất trong mảng
Kter DDoS 2018-08-02 18:27:45

code này ko cần dùng hàm

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,max,arr[1000],vtgta; //vi tri gia tri am
    cout <<"nhap n = ";cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        cout<<"arr["<<i<<"]=";cin>>arr[i];
    }
    max=arr[0];
    vtgta=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        if((arr[i])<0 and arr[i]>max)
        {
            max=arr[i];
            vtgta=i;
        }
    }
    cout<<vtgta<<endl;
}
 
 

0 bình chọn
Reply
Viết hàm tìm vị trí phần tử âm lớn nhất trong mảng
VirusLove_7x 2017-07-10 11:41:42

Cách làm thủ  công và đơn giản nhất đó chính là

Chúng ta khai báo một biến min với giá trị mặc định là 0, và một biến idx = -1
Cho một vòng lặp chạy qua các phần tử nằm ở trong mảng
Nếu phần tử nào nhỏ hơn biến min thì ta gán giá trị min với giá trị mới tìm được và gán giá tị biến idx bằng chỉ số phần tử mới tìm được

Talk is cheap, here the source code

#include 

using namespace std;

int main()
{
 int min = 0, idx = -1;
 int arr = bla...bla...;
 const int len = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
 int i;
 for (i = 0; i < len; i++)
 {
  if (arr[i] > min)
  {
   min = arr[i];
   idx = i;
  }
 }
 if (idx != -1)
 {
  cout << "The index which has negative minimum is: " << idx << endl;
 }
 else
 {
  cout << "Not found negative" << endl;
 }
 return 0;
}

 

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education