Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Viết hàm tính tổng các phần tử là số hoàn thiện trong mảng các số nguyên. Viết hàm tính tổng các phần tử là số hoàn thiện trong mảng các số nguyên. Viết hàm tính tổng các phần tử là số hoàn thiện trong mảng các số nguyên. Viết hàm tính tổng các phần tử là số hoàn thiện trong mảng các số nguyên. Viết hàm tính tổng các phần tử là số hoàn thiện trong mảng các số nguyên. 5/5 (164 reviews)

Viết hàm tính tổng các phần tử là số hoàn thiện trong mảng các số nguyên.

Đã đăng 2017-07-14 12:31:15 bởi Kteam
0 bình luận 15170 lượt xem
Viết hàm tính tổng các phần tử là số hoàn thiện trong mảng các số nguyên. 5 /5 stars (1 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Viết hàm tính tổng các phần tử là số hoàn thiện trong mảng các số nguyên.

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

 

Source

//Viet ham tinh tong cac phan tu la so hoan thien trong mang cac so nguyen.

#include<iostream>
#include<time.h>
#define MAX 100
using namespace std;

void NhapMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
	{
		cout<<"\nNhap phan tu thu "<< i <<": ";
		cin>>a[i];
	}
}

void MangNgauNhien(int a[], int n)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(int i=0; i<n; i++)
		a[i]=rand()%100 - rand()%100;
}

void XuatMang(int a[], int n)
{
	for(int i=0; i<n; i++)
		cout<< a[i] <<"\t";
}

bool KiemTraSHT(int x)
{
	int i, tong=0;
	for(i=1; i<x; i++)
		if(x%i==0)
			tong = tong + i;
	if(tong==x)
		return true;
	return false;
}

int TongPTSHT(int a[], int n)
{
	int tong=0;
	for(int i=0; i<n; i++)
	{
		if(KiemTraSHT(a[i])==true)
			tong = tong + a[i];
	}
		return tong;
	return -1;
}

void main()
{
	int a[MAX], i, n, kq;
	
	cout<<"Nhap so luong phan tu thuc: "; cin>>n;
		
	//NhapMang(a,n);

	MangNgauNhien(a,n);

	XuatMang(a,n);

	kq=TongPTSHT(a,n);
	cout<<"\nTong cac phan tu la so hoan thien co trong mang la: "<< kq;

	cout<<endl;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education