Certified Ethical Hacker v10 Vietnamese

Certified Ethical Hacker v10 Vietnamese

1.6 Giới thiệu về Ethical Hacking - Các loại chính sách bảo mật 1.6 Giới thiệu về Ethical Hacking - Các loại chính sách bảo mật 1.6 Giới thiệu về Ethical Hacking - Các loại chính sách bảo mật 1.6 Giới thiệu về Ethical Hacking - Các loại chính sách bảo mật 1.6 Giới thiệu về Ethical Hacking - Các loại chính sách bảo mật 0/5 (18 reviews)

1.6 Giới thiệu về Ethical Hacking - Các loại chính sách bảo mật

Đã đăng 2018-09-26 15:41:59 bởi Kteam
0 bình luận 751 lượt xem
1.6 Giới thiệu về Ethical Hacking - Các loại chính sách bảo mật 0 /5 stars (0 reviews)
 

Các loại chính sách bảo mật

  1. Luật
  2. Điều lệ tùy ý
  3. Điều lệ thận trọng


Promiscuous policy

Không có hạn chế cách sử dụng tài nguyên hệ thống.


Permissive policy

Chỉ giới hạn với những hành vi nguy hiểm được biết đến rộng rãi


Prudent Policy

Đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất. Tuy nhiên, chính sách này chặn tất cả các dịch vụ khác trừ những dịch vụ cá nhân được cho phép. Các sự kiện sử dụng prudent policy.


Paranoid Policy

Từ chối tất cả mọi thứ, hạn chế việc sử dụng internet.


Hệ quả cho việc thực thi chính sách bảo mật

HR và trách nhiệm pháp lý của chính sách bảo mật

Cơ quan HR chịu trách nhiệm đảm bảo chắc chắn tổ chức đã quan tâm chú ý đến chính sách bảo mật cũng như cung cấp đầy cho việc đào tạo, với sự kết hợp quản lý và áp dụng trong phạm vi một tổ chức, cơ quan HR điều hành việc thực thi chính sách bảo mật và đối phó với bất kỳ sự xâm phạm hoặc vấn đề nào có thể xuất hiện.

Legal implication của chính sách bảo mật được thực hiện dưới giám sát của những người có chuyên môn. Đó là những chuyên gia , những nhà cố vấn hiểu biết về luật, đặc biệt là luật địa phương và những quy tắc. Bất cứ sự phá rối nào dẫn tới việc kiện tụng

 

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education