Crawl data từ website howkteam với Regex và Http Client trên C# WPF

Crawl data từ website howkteam với Regex và Http Client trên C# WPF

Crawl data từ website howkteam với Regex và Http Client trên C# WPF Crawl data từ website howkteam với Regex và Http Client trên C# WPF Crawl data từ website howkteam với Regex và Http Client trên C# WPF Crawl data từ website howkteam với Regex và Http Client trên C# WPF Crawl data từ website howkteam với Regex và Http Client trên C# WPF 3/5 (10 reviews)

Crawl data từ website howkteam với Regex và Http Client trên C# WPF

Đã đăng 2017-05-21 01:54:54 bởi Kteam
0 bình luận 19574 lượt xem
Crawl data từ website howkteam với Regex và Http Client trên C# WPF 3 /5 stars (10 reviews)
 

Với những ứng dụng mạnh mẽ của RegexWPF. Cộng với khả năng lấy dữ liệu từ website bất kì với Http Client. Thì chuyện làm ra một ứng dụng Crawl data từ một website như howkteam.com là quá đơn giản.

Serial này sẽ là bài tập đầu tiên về regular expression cho các bạn luyện tập. 

 

Khi học quas bài này các bạn sẽ nắm được các thông tin:

- WPF với TreeView

- Regular expression trong ứng dụng thực tế

- Http Client

- Webbrowser và Silend Webbrowser

- Task

Và nhiều điều thú vị cũng như kinh nghiệm của người hướng dẫn.

 

Project tham khảo

Regex test

 

Cùng luyện tập nhé!

Bắt đầu học

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education