Microsoft Word 2016

Serial tutorial hướng dẫn sử dụng Microsoft Word cơ bản

Thao tác với văn bản trong Microsoft Word. Thao tác với văn bản trong Microsoft Word. Thao tác với văn bản trong Microsoft Word. Thao tác với văn bản trong Microsoft Word. Thao tác với văn bản trong Microsoft Word. 1/5 (53 reviews)

Thao tác với văn bản trong Microsoft Word.

Đã đăng 2016-09-11 02:16:20 bởi Kteam
0 bình luận 15477 lượt xem
Thao tác với văn bản trong Microsoft Word. 1 /5 stars (1 reviews)
 

Nội Dung Chính

 • Khái niệm văn bản và các quy tắc cơ bản.
 • Di chuyển con trỏ, nhập và chọn văn bản.
 • Sao chép, di chuyển, xóa văn bản.
 • Menu chuột phải.

Khái Niệm Văn Bản Và Các Quy Tắc Cơ Bản:

Văn bản gồm có những đoạn, đoạn gồm có những từ và từ bao gồm những kí tự:

 • Kí tự (Character): Mỗi khi bạn nhấn một phím bất kỳ trên bản phím như “a”, “f”, “ “,… thì trên màn hình xuất những kí tự tượng ứng.
 • Từ (Word): Một từ được thể hiện là một nhóm các kí tự liền kề nhau và các từ được phân cách bởi khoảng trắng – “ “.
 • Đoạn (Paragraph): Là tập hợp những từ và kết thúc bởi ký tự Enter. Khi bạn bắt đầu nhập văn bản, muốn xuống dòng bạn nhấn phím Enter, đó chính là lúc một đoạn được kết thúc và đoạn mới được bắt đầu.

Một số quy tắc:

 • Các kí tự như “.”, “,”, “;”, “:”, “!”, “?”,… và các kí tự đó phải được đặt ngay sau từ cuối của câu đó và không dính với từ đầu tiên của câu tiếp theo.

          - Đúng:

Câu thứ nhất. Câu thứ hai.

          - Sai:

Câu thứ nhất.Câu thứ hai.

Câu thứ nhất . Câu thứ hai

 • Các dấu mở ngoặc như “(“, “{”, “<”, “[“,… phải được đặt ngay trước từ sau nó. Các dấu đóng ngoặc như “)”, “}”, “>”, “]”,… phải được đặt ngay sau từ đứng trước nó.

          - Đúng:

(HowKteam.com)

          - Sai:

( HowkTeam) – Giữa hai kí tự “(“ và “H” có khoảng trắng.

(HowkTeam ) – giữa hai kí tự “m” và “)” có khoảng trắng.

 • Các quy tắc trên đều có lý do của nó, nhằm khắc phục tình trạng dấu “.” hay dấu “,” nằm đầu dòng khi từ trước nó nằm ở cuối dòng (tính năng tự xuống dòng của MS Word). Hay dấu mở ngoặc không nằm cùng dòng với từ ngay sau nó. Điều đó làm cho văn bản không đẹp và khoa học.

Di Chuyển Con Trỏ, Nhập Và Chọn Văn Bản:

Con trỏ là điểm nhập văn bản trong trình soạn thảo.

kteam

 • Những gì bạn nhập vào sẽ hiển thị trên màn hình ngay tại ví trí con trỏ.

Di Chuyển Con Trỏ

Bạn đang có văn bản “Ms – HowTeam.com”.
Bạn muốn chỉnh sửa lại thành “MS Word – HowKTeam.com”.

 • Đưa con trỏ đến vị trí giữa ký tự “w” và “T” để thêm ký tự “K” bằng cách đưa chuột đến điểm đó.

kteam

 • Dùng phím mũi tên ßàáâ trên bàn phím để di chuyển con trỏ.
 • Bạn muốn đến vị trí ngay trước ký tự “-“ để thêm từ “Word” ngoài cách dùng chuột bạn dùng phím tắt Ctrl + Phím mũi tên (ß hoặc à) để di chuyển đến đầu mỗi từ liền trước hoặc liền sau.

kteam

Các phím tắt thông dụng:

 • Home: di chuyển đến đầu dòng.
 • End: di chuyển đến cuối dòng.
 • Ctrl + Home: di chuyển đến đầu văn bản.
 • Ctrl + End: di chuyển đến cuối văn bản.
 • Ctrl + ßà: di chuyển đến đầu mỗi từ.
 • Ctrl + áâ: di chuyển đến đầu đoạn văn.

kteam

Nhập Văn Bản

 • Tại ví trí con trỏ hiện hành bạn nhấn các phím trên bàn phím như a, s, d, f, g… các kí tự tương ứng sẽ được nhập vào MS Word.
 • Nhấn Enter để xuống dòng và kết thúc một đoạn.
 • Nếu muốn xuống dòng nhưng không muốn kết thúc đoạn thì nhấn tổ hợp phím Shift + Enter.
 • Nhập kí tự in hoa: nhấn phím Caps lock trên bàn phím sau đó nhập văn bản. Chuyển về định dạng chữ thường nhấn lại phím Caps lock. Ngoài ra, có thể nhấn giữ phím Shift và sau đó nhập các kí tự cần viết in hoa.
 • Nhập các kí tự ~, !, @, #, $,… Nhấn phím Shift + `,1,2,3,4,…

Chọn Văn Bản

 • Bước 1: Chọn văn bản bằng cách đưa chuột đến vị trí bắt đầu phần văn bản muốn chọn.
 • Bước 2: Nhấn giữ chuột trái (hoặc nhấn giữ phím Shift), di chuyển đến vị trí kết thúc phần văn bản muốn chọn và thả chuột (hoặc nhấn chuột trái).

kteam

          - Chọn các văn bản ở vị trí không liền kề nhau: Nhấn giữ phím Ctrl và chọn những đoạn văn bản bạn muốn.
          - Nhấn Ctrl + A để chọn toàn bộ nội dung văn bản.
          - Kết hợp phím Shift với các tổ hợp phím di chuyển con trỏ để chọn văn bản nhanh hơn:

Ví dụ:

kteam

* Tip: khi bạn chọn nhiều từ gần nhau MS Word sẽ tự động chọn hoàn chỉnh một từ cho bạn.

kteam

 • Nếu không muốn điều đó bạn có thể di chuyển con trỏ trở về để chọn những phần mình cần.
 • Nếu bạn thấy tính năng tự chọn hoàn chỉnh một từ quá phiền phức. Vào Word Option để thay đổi.

          - Chọn File >Option > Advanced.
          - Bỏ chọn phần When selecting, automatically select entire word như trong hình.
          - Chọn OK để thay đổi thiết lập.

kteam

Xóa, Sao Chép, Di Chuyển Văn Bản:

Xóa Văn Bản:

Xóa một kí tự:

 • Nhấn phím Backspace để xóa kí tự đứng ngay trước con trỏ.
 • Nhấn phím Delete để xóa kí tự đứng ngay sau con trỏ.

Xóa nhiều kí tự: Chọn chuỗi kí tự cần xóa > nhấn phím Backspace hoặc Delete.

Sao Chép Và Dán Văn Bản:

Công cụ sao chép giúp bạn chép nội dung từ