Khóa học lập trình C# nâng cao

Khóa học lập trình C# nâng cao

ArrayList trong C# ArrayList trong C# ArrayList trong C# ArrayList trong C# ArrayList trong C# 5/5 (24 reviews)

ArrayList trong C#

Đã đăng 2017-11-22 15:47:30 bởi Kteam
3 bình luận 10860 lượt xem
ArrayList trong C# 5 /5 stars (5 reviews)
 

Dẫn nhập

Ở các bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về TỔNG QUAN COLLECTIONS TRONG C#. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ArrayList trong C#.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • ArrayList là gì?
 • Một số thuộc tính và phương thức hỗ trợ sẵn trong ArrayList.

ArrayList là gì?

ArrayList trong C#:

 • Là một Collections giúp lưu trữ và quản lý một danh sách các đối tượng theo kiểu mảng (truy cập các phần tử bên trong thông qua chỉ số index).
 • Rất giống mảng các object nhưng có thể thêm hoặc xoá các phần tử một cách linh hoạt và có thể tự điều chỉnh kích cỡ một cách tự động.

Để sử dụng các Collections trong .NET ta cần thêm thư viện System.Collections bằng câu lệnh:

using System.Collections;

Vì ArrayList là một lớp nên trước khi sử dụng ta cần khởi tạo vùng nhớ bằng toán tử new:

ArrayList MyArray = new ArrayList(); // khởi tạo 1 ArrayList rỗng

Bạn cũng có chỉ định sức chứa (Capacity) ngay lúc khởi tạo bằng cách thông qua constructor được hỗ trợ sẵn:

ArrayList MyArray2 = new ArrayList(5); // khởi tạo 1 ArrayList và chỉ định Capacity ban đầu là 5

Ngoài ra bạn cũng có thể khởi tạo 1 ArrayList chứa các phần tử được sao chép từ một Collections khác:

/*
 * Khởi tạo 1 ArrayList có kích thước bằng với MyArray2.
 * Sao chép toàn độ phần tử trong MyArray2 vào MyArray3.
 */
 ArrayList MyArray3 = new ArrayList(MyArray2);

Một số thuộc tính và phương thức hỗ trợ sẵn trong ArrayList

Một số thuộc tính thông dụng trong ArrayList:

Một số phương thức thông dụng trong ArrayList:
 
 

Những phương thức trên này cũng khá đơn giản nên mình sẽ không tập trung demo chúng mà để các bạn tự khám phá. Thay vào đó mình sẽ demo những thứ hay ho hơn.

Ở trên mình có giới thiệu phương thức Sort() sẽ thực hiện sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần. Vậy nếu danh sách của mình gồm các đối tượng mà mỗi đối tượng là 1 lớp có nhiều thuộc tính thì hàm Sort này biết sắp xếp tăng dần theo thuộc tính nào?

Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần biết thêm là còn 1 hàm Sort nữa được hỗ trợ sẵn trong ArrayList có cú pháp như sau:

Sort(IComparer comparer)

Công dụng:

 • Hàm này cho phép người dùng tự định nghĩa cách sắp xếp theo ý mình.
 • Tham số truyền vào là 1 lớp có kế thừa từ interface IComparer.
 • Interface IComparer chứa 1 phương thức duy nhất là:

int Comparer(object x, object y).

Phương thức này sẽ trả về 3 giá trị:

 •  Bé hơn 0 nếu x < y.
 •  Lớn hơn 0 nếu x > y.
 •  Bằng 0 nếu x = y.

Từ những quy định về inferface này ta chỉ cần khai báo 1 lớp kế thừa interface IComparer và định nghĩa nội dụng cho phương thức Comparer có giá trị trả về theo những quy định trên.


Bắt tay vào code nào:

Đầu tiên ta có 1 lớp Person đại diện cho 1 con người bao gồm 2 thông tin Name và Age.

public class Person
  {
    private string name;
    private int age;

    public string Name
    {
      get { return name; }
      set { name = value; }
    }

    public int Age
    {
      get { return age; }
      set { age = value; }
    }

    /// <summary>
    /// Tạo 1 constructor có tham số để tiện cho việc khởi tạo nhanh đối tượng Person với các giá trị cho sẵn.
    /// </summary>
    /// <param name="Name"></param>
    /// <param name="Age"></param>
    public Person(string Name, int Age)
    {
      this.Name = Name;
      this.Age = Age;
    }

    /// <summary>
    /// Override phương thức ToString để khi cần có thể in thông tin của object ra cho nhanh.
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public override string ToString()
    {
      return "Name: " + name + " | Age: " + age;
    }
  }

Tiếp theo ta định nghĩa 1 lớp kế thừa interface ICompare override lại phương thức Compare trong interface này. Hàm Compare sẽ so sánh dựa trên thuộc tính tuổi tăng dần.

 public class SortPersons : IComparer
  {
    public int Compare(object x, object y)
    {
      // Ép kiểu 2 object truyền vào về Person.
      Person p1 = x as Person;
      Person p2 = y as Person;

      /*
       * Vì có thể 2 object truyền vào không phải Person khi đó ta không thể so sánh được.
       * Trường hợp này tốt nhất ta nên ném ra lỗi để lập trình viên sửa chữa.
       * Chi tiết về exception sẽ được trình bày ở những bài học sau.
       */
      if (p1 == null || p2 == null)
      {
        throw new InvalidOperationException();
      }
      else
      {
        /*
         * Khi dữ liệu đã ok thì ta thực hiện so sánh và trả về các giá trị 1 0 -1 tương ứng
         * lớn hơn, bằng, bé hơn.
         */
        if (p1.Age > p2.Age)
        {
          return 1;
        }
        else if (p1.Age == p2.Age)
        {
          return 0;
        }
        else
        {
          return -1;
        }
      }
    }
  }

Cuối cùng là chương trình chính ta thử tạo 1 ArrayList và thêm 1 vài đối tượng Person vào sau đó gọi hàm Sort() và xem kết quả.

      // Tạo 1 danh sách kiểu ArrayList rỗng
      ArrayList arrPersons = new ArrayList();

      // Thêm 3 Person vào danh sách
      arrPersons.Add(new Person("Nguyen Van A", 18));
      arrPersons.Add(new Person("Nguyen Van B", 25));
      arrPersons.Add(new Person("Nguyen Van C", 20));

      // In thử danh sách Person ban đầu ra.
      Console.WriteLine("Danh sach Person ban dau: ");
      foreach (Person item in arrPersons)
      {
        Console.WriteLine(item.ToString());
      }

      /* 
       * Thực hiện sắp xếp danh sách Person theo tiêu chí đã được định nghĩa 
       * trong phương thức Compare của lớp SortPerson (tuổi tăng dần).
       */
      arrPersons.Sort(new SortPersons());

      // In danh sách Person đã được sắp xếp ra màn hình.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Danh sach Person da duoc sap xep theo tuoi tang dan: ");
      foreach (Person item in arrPersons)
      {
        Console.WriteLine(item.ToString());
      }

Kết quả: Danh sách đã được sắp xếp theo tuổi tăng dần.

Tương tự các hoàn toàn có thể định nghĩa cách so sánh phức tạp hơn như thế nữa…


Kết luận

Qua bài này chúng ta đã nắm được:

 • ArrayList là gì?
 • Một số thuộc tính và phương thức hỗ trợ sẵn trong ArrayList.

Bài học sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về HASHTABLE TRONG C#.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tài liệu 

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học ArrayList trong C# dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like hoặc +1 Google để ủng hộ Kteam và tác giả nhé! 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. 

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
ArrayList trong C#
Thành Ý 2018-12-09 08:51:45

 

arrPersons.Add(new Person("Nguyen Van A", 18));

arrPersons.Add(new Person("Nguyen Van B", 25));

arrPersons.Add(new Person("Nguyen Van C", 20)); 

Person bị lỗi a ơi

 

0 bình chọn
Reply
ArrayList trong C#
Vũ Minh Công 2018-11-20 00:05:47

"throw new InvalidOperationException();" nghĩa là sao ạ?

0 bình chọn
Reply
ArrayList trong C#
duyminh91lhp 2018-04-04 14:51:54

cho em hỏi trong c# có hàm nào điều chỉnh độ rộng của giá trị in ra không ạ ? (tương tự như setw trong c++)

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education