HashTable trong C#

Khóa học lập trình C# nâng cao

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 22:20 26-07-2020 24.019 lượt xem 2 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

HashTable trong C#

Dẫn nhập

Ở các bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ARRAYLIST TRONG C#. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Hashtable trong C#.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Hashtable là gì?
 • Một số thuộc tính và phương thức hỗ trợ sẵn trong Hashtable.

Hashtable là gì?

Hashtable trong C#:

Là một Collections lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp Key - Value.

 • Key đại diện cho 1 khoá giống như chỉ số phần tử của mảng và Value chính là giá trị tương ứng của khoá đó.
 • Ta sẽ dử dụng Key để truy cập đến Value tương ứng.

Key Value đều là kiểu object nên ta có thể lưu trữ được mọi kiểu dữ liệu từ những kiểu cơ sở đến kiểu phức tạp (class).

Nếu các Key của Hashtable là các số nguyên tăng dần từ 0 thì Hashtable nhìn trông giống ArrayList (chỉ là giống về bề ngoài thôi chứ bên trong rất khác nhau).

Do Hashtable là 1 Collections nên để sử dụng ta cần thêm thư viện System.Collections bằng câu lệnh:

using System.Collections;

Vì Hashtable là một lớp nên trước khi sử dụng ta cần khởi tạo vùng nhớ bằng toán tử new:

// khởi tạo 1 Hashtable rỗng
Hashtable MyHash = new Hashtable(); 

Bạn cũng có chỉ định sức chứa (Capacity) ngay lúc khởi tạo bằng cách thông qua constructor được hỗ trợ sẵn:

// khởi tạo 1 Hashtable và chỉ định Capacity ban đầu là 5
Hashtable MyHash2 = new Hashtable(5); 

Ngoài ra bạn cũng có thể khởi tạo 1 Hashtable chứa các phần tử được sao chép từ một Hashtable khác:

/*
 * Khởi tạo 1 Hashtable có kích thước bằng với MyHash2.
 * Sao chép toàn độ phần tử trong MyHash2 vào MyHash3.
 */
 Hashtable MyHash3 = new Hashtable(MyHash2);

Một số thuộc tính và phương thức hỗ trợ sẵn trong Hashtable

Một số thuộc tính thông dụng trong Hashtable:

  TÊN THUỘC TÍNH  

Ý NGHĨA

Count

  Trả về 1 số nguyên là số phần tử hiện có trong Hashtable.

Keys

  Trả về 1 danh sách chứa các Key trong Hashtable.

Values

  Trả về 1 danh sách chứa các Value trong Hashtable.

Một số phương thức thông dụng trong Hashtable:

TÊN PHƯƠNG THỨC

Ý NGHĨA

  Add(object Key, object Value)

  Thêm 1 cặp Key - Value vào Hashtable.

  Clear()

  Xoá tất cả các phần tử trong Hashtable.

  Clone()

  Tạo 1 bản sao từ Hashtable hiện tại.

  ContainsKey(object Key)

  Kiểm tra đối tượng Key có tồn tại trong Hashtable hay không.

 ContainsValue(object Value)

  Kiểm tra đối tượng Value có tồn tại trong Hashtable hay không.

  CopyTo(Array array, int Index)

  Thực hiện sao chép tất cả phần tử trong Hashtable sang mảng một chiều array từ vị trí Index của array.

  Lưu ý: array phải là mảng các object hoặc mảng các DictionaryEntry.

  Remove(object Key)

  Xoá đối tượng có Key xuất hiện đầu tiên trong Hashtable.


Một số lưu ý về Hashtable

Mỗi một phần tử trong Hashtable (bao gồm 1 cặp Key - Value) được C# định nghĩa là 1 đối tượng có kiểu DictionaryEntry. Trong DictionaryEntry có 2 thuộc tính chính:

 •  Key: trả về giá trị Key của phần tử hiện tại.
 •  Value: trả về giá trị Value của phần tử hiện tại.

Ví dụ: mình thử dùng foreach duyệt 1 Hashtable và in ra giá trị Key – Value của mỗi phần tử:

// Tạo một Hashtable đơn giản với 3 phần tử
      Hashtable hash = new Hashtable();
      hash.Add("K", "Kteam");
      hash.Add("H", "HowKteam");
      hash.Add("FE", "Free Education");

      /* 
       * Duyệt qua các phần tử trong Hashtable.
 * Vì mỗi phần tử là 1 DictionaryEntry nên ta chỉ định kiểu dữ liệu cho item là DictionaryEntry luôn.
       * Thử in ra màn hình cặp Key - Value của mỗi phần tử được duyệt.
       */
      foreach (DictionaryEntry item in hash)
      {
        Console.WriteLine(item.Key + "\t" + item.Value);  
      }

Kết quả:

HashTable trong C#,Key - Value,Count,Keys,Values,ContainsValue,ContainsKey,CopyTo,DictionaryEntry,foreach

Việc truy xuất các phần tử trong Hashtable giống như truy xuất các phần tử mảng nhưng thông qua Key. Ví dụ:

Console.WriteLine(MyHash["One"]);

Trong đó:

 •  MyHash là tên của Hashtable.
 •  One là tên Key cần truy xuất.
 •  MyHash["One"] sẽ lấy ra giá trị Value tương ứng với Key trên.

Ta nên cẩn thận khi truy xuất các phần tử trong Hashtable thông qua Key:

 •  Nếu ta thực hiện lấy giá trị 1 phần tử trong Hashtable với Key không tồn tại thì sẽ ra giá trị null và không báo lỗi.
 •  Nếu ta thực hiện gán giá trị cho 1 phần tử trong Hashtable tại vị trí Key không tồn tại thì Hashtable sẽ tự thêm 1 phần tử mới với Key Value như trên. Điều này có thể làm phát sinh thêm các phần tử không mong muốn trong danh sách.

Ví dụ:

// In ra màn hình giá trị Value trong 1 Key không tồn tại.
      Console.WriteLine(hash["VT"]);

      // Để chắc chắn là null ta thử kiểm tra bằng điều kiện if.
      if (hash["VT"] == null)
      {
        Console.WriteLine("Key 'VT' is not exists");
      }

      // Thử in ra số phần tử ban đầu của Hashtable
      Console.WriteLine("\nCount: " + hash.Count);
      foreach (DictionaryEntry item in hash)
      {
        Console.WriteLine(item.Key + "\t" + item.Value);
      }

      // thực hiện gán giá trị cho 1 Key không tồn tại.
      hash["Kt"] = "Kter";

      // thực hiện in lại số phần tử của Hashtable để thấy sự thay đổi.
      Console.WriteLine("\nCount: " + hash.Count);
      foreach (DictionaryEntry item in hash)
      {
        Console.WriteLine(item.Key + "\t" + item.Value);
      }

 Kết quả:

HashTable trong C#,Key - Value,Count,Keys,Values,ContainsValue,ContainsKey,CopyTo,DictionaryEntry,foreach


Kết luận

Nội dung bài này giúp các bạn nắm được:

 • Hashtable là gì?
 • Một số thuộc tính và phương thức hỗ trợ sẵn trong Hashtable.

Bài học sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về SORTEDLIST TRONG C#.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học HashTable trong C# dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Khóa học lập trình C# nâng cao

Bạn đã học hết các khoá học về C# CƠ BẢN, LẬP TRÌNH WINFORM thậm chí là LẬP TRÌNH WPF nhưng vẫn bối rối trước những hướng dẫn về CÁC PROJECT THỰC TẾ của Kteam?

Hoặc bạn nghe nói mãi về .NET nhưng vẫn thắc mắc nó có gì hay ho bên trong đó?

Hay đơn giản bạn viết muốn 1 đoạn code cực kỳ nguy hiểm khiến người khác khi nhìn vào phải thốt lên: “Ồ!!!......... Trẻ trâu…”

Khoá học lần này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên. Chào mừng các bạn đã đến với khoá học Lập trình C# nâng cao của Kteam.

Đánh giá

namho02 đã đánh giá 14:25 16-03-2020

Nghi Nguyễn đã đánh giá 14:13 05-12-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
HienBK đã bình luận 09:39 16-07-2020

Anh ơi em chạy code, cứ mỗi lần chạy là nó in ra một thứ tự khác nhau. ví dụ: Ban đầu chạy theo thứ tự là K, H , FE. Lần sau lại chạy theo thứ tự FE, K, H. Anh cho biết vì sao và cách sửa được không ak. E cảm ơn!

namho02 đã bình luận 14:25 16-03-2020

cho mình hỏi giả sử, ADD một phần tử cùng KEY đã có sẵn, nhưng muốn system nhận biết và thông báo lỗi để sửa thì làm thế nào?

Không có video.