Lập trình Doge game với Unity3D

Lập trình Doge game với Unity3D

Di chuyển nhân vật theo con trỏ trong Doge game với Unity3D Di chuyển nhân vật theo con trỏ trong Doge game với Unity3D Di chuyển nhân vật theo con trỏ trong Doge game với Unity3D Di chuyển nhân vật theo con trỏ trong Doge game với Unity3D Di chuyển nhân vật theo con trỏ trong Doge game với Unity3D 0/5 (21 reviews)

Di chuyển nhân vật theo con trỏ trong Doge game với Unity3D

Đã đăng 2016-10-28 08:24:00 bởi HowKteam
0 bình luận 4348 lượt xem
Di chuyển nhân vật theo con trỏ trong Doge game với Unity3D 0 /5 stars (2 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với trò chơi thú vị: Doge game.

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình C# cơ bản
 • Class
 • OOP trong C#

File SheepController.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class SheepController : MonoBehaviour {

  Vector3 mousePos;
  public float moveSpeed = 5;
  public float minX = -5.5f;
  public float maxX = 5.5f;
  public float minY = -3;
  public float maxY = 3;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    mousePos = transform.position;
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
	  if (Input.GetMouseButton(0))
    {
      mousePos = Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);

      mousePos = new Vector3(Mathf.Clamp(mousePos.x, minX, maxX), Mathf.Clamp(mousePos.y, minY, maxY), 0);
    }
    transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, mousePos, moveSpeed * Time.deltaTime);
  }
}

File game Demo

File Assets

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tạo boom tự di chuyển tới nhân vật.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education