Lập trình game Caro với C# Winform

Serial hướng dẫn lập trình game Caro với C# Winform

Lập trình game Caro với C# Winform Lập trình game Caro với C# Winform Lập trình game Caro với C# Winform Lập trình game Caro với C# Winform Lập trình game Caro với C# Winform 4.4/5 (27 reviews)

Lập trình game Caro với C# Winform

Đã đăng 2016-10-06 15:28:36 bởi Kteam
0 bình luận 72097 lượt xem
Lập trình game Caro với C# Winform 4.4 /5 stars (27 reviews)
 

Serial hướng dẫn lập trình game Caro với C# Winform

Qua serial này bạn sẽ ôn luyện được kiến thức:

  • Các control cơ bản của winform
  • Delegate – Event
  • Anonymos method
  • Lamda Expression
  • Multi threading
  • Đồng bộ – bất đồng bộ
  • Lập trình mạng với socket – LAN
  • Kinh nghiệm cá nhân

Nào! Bắt đầu thôi.

Bắt đầu học

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education