Lập trình game Zombie Hunter với Unity3D

Lập trình game Zombie Hunter với Unity3D

Tạo súng xoay theo con trỏ chuột game Zombie Hunter với Unity3D Tạo súng xoay theo con trỏ chuột game Zombie Hunter với Unity3D Tạo súng xoay theo con trỏ chuột game Zombie Hunter với Unity3D Tạo súng xoay theo con trỏ chuột game Zombie Hunter với Unity3D Tạo súng xoay theo con trỏ chuột game Zombie Hunter với Unity3D 4/5 (15 reviews)

Tạo súng xoay theo con trỏ chuột game Zombie Hunter với Unity3D

Đã đăng 2016-11-05 23:47:59 bởi HowKteam
0 bình luận 4576 lượt xem
Tạo súng xoay theo con trỏ chuột game Zombie Hunter với Unity3D 4 /5 stars (1 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với trò chơi thú vị: Zombie Hunter

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình C# cơ bản
 • Class
 • OOP trong C#
 • Xem qua hai serial game 2D với Unity3D: Flappy bird Doge game

Code RotateGun.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class RotateGun : MonoBehaviour {
  public Vector3 target;
	// Use this for initialization
	void Start () {
	
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {

    LookAtCursor();
	}

  void LookAtCursor()
  {
    Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
    RaycastHit hit;

    if (Physics.Raycast(ray, out hit))
    {
      target = hit.point;
    }

    transform.LookAt(target);
  }
}

File game Demo

File Assets

project

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách làm cho Zombie tự động di chuyển đến nhân vật.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education