Tự động tạo Zombie trong game Zombie Hunter với Unity3D

Lập trình game Zombie Hunter với Unity3D

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 00:44 11-05-2017 6.829 lượt xem 1 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Tự động tạo Zombie trong game Zombie Hunter với Unity3D

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với trò chơi thú vị: Zombie Hunter

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình C# cơ bản
 • Class
 • OOP trong C#
 • Xem qua hai serial game 2D với Unity3D: Flappy bird Doge game

Code RotateGun.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class RotateGun : MonoBehaviour {
  public Vector3 target;
	// Use this for initialization
	void Start () {
	
	}
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {

    LookAtCursor();
	}

  void LookAtCursor()
  {
    Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
    RaycastHit hit;

    if (Physics.Raycast(ray, out hit))
    {
      target = hit.point;
    }

    transform.LookAt(target);
  }
}

Code MoveToPlayer.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class MoveToPlayer : MonoBehaviour {

  float moveSpeed;
  public float minMoveSpeed = 0.05f;
  public float maxMoveSpeed = 0.3f;
  GameObject player;
  GameObject lookAtTarget;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    player = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player");
    lookAtTarget = GameObject.FindGameObjectWithTag("LookTarget");
    UpdateMoveSpeed();
	}

  void UpdateMoveSpeed()
  {
    moveSpeed = Random.Range(minMoveSpeed, maxMoveSpeed);
  }
	
  void Move()
  {
    if (player == null || lookAtTarget == null)
      return;
    transform.LookAt(lookAtTarget.transform.position);
    transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, player.transform.position, moveSpeed * Time.deltaTime);
  }

	// Update is called once per frame
	void Update () {
    Move();
	}
}

Code SpawnEnemy.cs

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class SpawnEnemy : MonoBehaviour {

  GameObject[] spawnPoint;
  public GameObject zombie;
  public float minSpawnTime = 0.2f;
  public float maxSpawnTime = 1;
  private float lastSpawnTime = 0;
  private float spawnTime = 0;
	// Use this for initialization
	void Start () {
    spawnPoint = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Respawn");
    UpdateSpawnTime();
	}

  void UpdateSpawnTime()
  {
    lastSpawnTime = Time.time;
    spawnTime = Random.Range(minSpawnTime, maxSpawnTime);
  }

  void Spawn()
  {
    int point = Random.Range(0, spawnPoint.Length);
    Instantiate(zombie, spawnPoint[point].transform.position, Quaternion.identity);
    UpdateSpawnTime();
  }
	
	// Update is called once per frame
	void Update () {
	  if (Time.time >= lastSpawnTime + spawnTime)
    {
      Spawn();
    }
	}
}

File game Demo

File Assets

project

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tạo hiệu ứng di chuyển cho Zombie.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình game Zombie Hunter với Unity3D

Lập trình game Zombie Hunter với Unity3D

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
bimkute đã bình luận 10:14 04-05-2018

Chào HowKteam,

Mình có làm theo hướng dẫn để tạo zombie, mình thấy zombie vẫn tạo ra bình thường nhưng mỗi lần tạo lại bị 1 đống warning

The referenced script on this Behaviour is missing

The referenced script on this Behaviour (Game Object 'helicopter' )is missing

The referenced script on this Behaviour (Game Object '<null>' )is missing

UnityEngine.Object:Instantiate(GameObject, Vector3, Quaternion)

The referenced script on this Behaviour (Game Object '<Zombie>' )is missing

UnityEngine.Object:Instantiate(GameObject, Vector3, Quaternion)

 

Ở đây có helicopter của mình giống như cái Spawn trong video

Bạn có thể giải thích giúp mình ko?

Không có video.