TableView trong JavaFX

Lập trình JavaFX Cơ bản

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Lê Châu Cập nhật lần cuối 16:42 23-09-2018 5.115 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

TableView trong JavaFX

Dẫn nhập

JavaFX là một công nghệ phát triển giao diện máy tính trên nền tảng Java nhằm thay thế công nghệ cũ Java Swing, Java AWT với những cấu trúc và cách viết dễ sử dụng, thân thiện với lập trình viên nhiều hơn

Qua khoá học JavaFX Cơ bản, Kteam sẽ cung cấp những kiến thức lập trình cơ bản về thiết kế giao diện phần mềm, giúp các bạn có thể tạo ra những phần mềm phục vụ cho học tập và công việc.


Nội dung

Nội dung bao gồm Source code & các lưu ý chính về quá trình thực hiện phần mềm. Kteam khuyến khích bạn cập nhập thêm nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu chi tiết hơn về các kỹ thuật được đề cập trong bài học thông qua các video đính kèm.

Kiến thức cần nắm để học serial này:

 • Java Cơ bản.
 • Java Hướng đối tượng.

Project tham khảo

Controller.java

package sample.Main21;

import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.Initializable;
import javafx.scene.control.TableColumn;
import javafx.scene.control.TableView;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;

import java.net.URL;
import java.util.ResourceBundle;

public class Controller implements Initializable {
  @FXML
  private TableView<Student> table;

  @FXML
  private TableColumn<Student, Integer> idColumn;

  @FXML
  private TableColumn<Student, String> nameColumn;

  @FXML
  private TableColumn<Student, String> emailColumn;

  @FXML
  private TableColumn<Student, Integer> ageColumn;

  private ObservableList<Student> studentList;

  @FXML
  private TextField idText;

  @FXML
  private TextField nameText;

  @FXML
  private TextField emailText;

  @FXML
  private TextField ageText;

  @Override
  public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {
    studentList = FXCollections.observableArrayList(
        new Student(1, "Chau", "chau@gmail.com", 21),
        new Student(2, "Chuong", "chuong@gmail.com", 20)
    );
    idColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, Integer>("id"));
    nameColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, String>("name"));
    emailColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, String>("email"));
    ageColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, Integer>("age"));
    table.setItems(studentList);
  }

  public void add (ActionEvent e){
    Student newStudent = new Student();
    newStudent.setId(Integer.parseInt(idText.getText()));
    newStudent.setName(nameText.getText());
    newStudent.setEmail(emailText.getText());
    newStudent.setAge(Integer.parseInt(ageText.getText()));
    studentList.add(newStudent);
  }

  public void delete (ActionEvent e){
    Student selected = table.getSelectionModel().getSelectedItem();
    studentList.remove(selected);

  }
}

Main21.java

package sample.Main21;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class Main21 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
    try{
      Parent root = FXMLLoader.load(this.getClass().getResource("sample.fxml"));
      Scene scene = new Scene(root);
      primaryStage.setScene(scene);
      primaryStage.show();
    }catch (Exception e){
      System.out.println(e);
    }
  }
}

Student.java

package sample.Main21;

public class Student {
  private int id;
  private String name;
  private String email;
  private int age;

  public Student(int id, String name, String email, int age) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.email = email;
    this.age = age;
  }

  public Student() {
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
}

sample.fxml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import java.lang.*?>
<?import java.util.*?>
<?import javafx.scene.*?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>


<AnchorPane prefHeight="552.0" prefWidth="786.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="sample.Main21.Controller">
  <children>
   <TableView fx:id="table" layoutX="21.0" layoutY="23.0" prefHeight="470.0" prefWidth="519.0">
    <columns>
     <TableColumn fx:id="idColumn" prefWidth="75.0" text="ID" />
     <TableColumn fx:id="nameColumn" prefWidth="154.0" text="Name" />
      <TableColumn fx:id="emailColumn" prefWidth="161.0" text="Email" />
      <TableColumn fx:id="ageColumn" minWidth="0.0" prefWidth="128.0" text="Age" />
    </columns>
   </TableView>
   <Label layoutX="560.0" layoutY="72.0" text="ID" />
   <Label layoutX="560.0" layoutY="128.0" text="Name" />
   <Label layoutX="560.0" layoutY="182.0" text="Email" />
   <Label layoutX="560.0" layoutY="237.0" text="Age" />
   <TextField fx:id="idText" layoutX="609.0" layoutY="67.0" prefHeight="31.0" prefWidth="176.0" />
   <TextField fx:id="nameText" layoutX="609.0" layoutY="123.0" prefHeight="31.0" prefWidth="176.0" />
   <TextField fx:id="emailText" layoutX="609.0" layoutY="177.0" prefHeight="31.0" prefWidth="176.0" />
   <TextField fx:id="ageText" layoutX="609.0" layoutY="232.0" prefHeight="31.0" prefWidth="176.0" />
   <Button layoutX="577.0" layoutY="320.0" mnemonicParsing="false" onAction="#add" text="Add" />
   <Button layoutX="665.0" layoutY="320.0" mnemonicParsing="false" onAction="#delete" text="Delete" />
  </children>
</AnchorPane>

Tải Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 


Kết

Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu về TableView trong JavaFX

Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu đến bạn về TRUYỀN DỮ LIỆU QUA MỖI SCENE TRONG JAVAFX

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Và đừng quên “Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Quan tâm lập trình và lịch sử.

Thích xem Anime, Marvel DC,..

Khóa học

Lập trình JavaFX Cơ bản

Lập trình JavaFX Cơ bản

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.