Lập trình JavaFX Cơ bản

Lập trình JavaFX Cơ bản

Thay đổi Dialog trong JavaFX Thay đổi Dialog trong JavaFX Thay đổi Dialog trong JavaFX Thay đổi Dialog trong JavaFX Thay đổi Dialog trong JavaFX 1/5 (7 reviews)

Thay đổi Dialog trong JavaFX

Đã đăng 2018-03-10 12:26:09 bởi Lê Châu
1 bình luận 1910 lượt xem
Thay đổi Dialog trong JavaFX 1 /5 stars (1 reviews)
 

Dẫn nhập

JavaFX là một công nghệ phát triển giao diện máy tính trên nền tảng Java nhằm thay thế công nghệ cũ Java Swing, Java AWT với những cấu trúc và cách viết dễ sử dụng, thân thiện với lập trình viên nhiều hơn

Qua khoá học JavaFX Cơ bản, Kteam sẽ cung cấp những kiến thức lập trình cơ bản về thiết kế giao diện phần mềm, giúp các bạn có thể tạo ra những phần mềm phục vụ cho học tập và công việc.


Nội dung

Nội dung bao gồm Source code & các lưu ý chính về quá trình thực hiện phần mềm. Kteam khuyến khích bạn cập nhập thêm nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu chi tiết hơn về các kỹ thuật được đề cập trong bài học thông qua các video đính kèm.

Kiến thức cần nắm để học serial này:

 • Java Cơ bản.
 • Java Hướng đối tượng.

Project tham khảo

Main4.java

package sample;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Node;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.util.Pair;

import java.util.Optional;


public class Main4 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
    Dialog<Pair<String, String>> dialog = new Dialog<>();
    dialog.setTitle("login Dialog");
    dialog.setHeaderText("Sign Up");

    ButtonType loginButtonType = new ButtonType("login", ButtonBar.ButtonData.OK_DONE);
    dialog.getDialogPane().getButtonTypes().addAll(loginButtonType, ButtonType.CANCEL);

    GridPane grid = new GridPane();
    grid.setHgap(10);
    grid.setVgap(10);
    grid.setPadding(new Insets(20, 150, 10, 10));

    TextField userName = new TextField();
    userName.setPromptText("Username");
    PasswordField password = new PasswordField();
    password.setPromptText("Password");

    grid.add(new Label("Username:"), 0, 0);
    grid.add(userName, 1, 0);
    grid.add(new Label("Password:"), 0, 1);
    grid.add(password, 1, 1);

    Node loginButton = dialog.getDialogPane().lookupButton(loginButtonType);
    loginButton.setDisable(true);

    userName.textProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
      loginButton.setDisable(newValue.trim().isEmpty());
    });
    dialog.getDialogPane().setContent(grid);

    dialog.setResultConverter(dialogButton -> {
      if (dialogButton == loginButtonType){
        return new Pair<>(userName.getText(), password.getText());
      }
      return null;
    } );
    Optional<Pair<String, String>> result = dialog.showAndWait();
    result.ifPresent(userNamepassword -> {
      System.out.println("Username="+userNamepassword.getKey()+", Password="+userNamepassword.getValue());
    });
  }
}

Tải Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 


Kết

Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu cách Thông báo Dialog trong JavaFX.

Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu đến bạn về CHECKBOX TRONG JAVAFX.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Và đừng quên “Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Thay đổi Dialog trong JavaFX
huy nguyễn 2018-08-12 20:37:33

bài học rất bổ ích, nhưng nếu có thêm comment chức năng cho các đoạn code thì tốt quá

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education