Lập trình JavaFX Cơ bản

Lập trình JavaFX Cơ bản

Thông báo Alert trong JavaFX Thông báo Alert trong JavaFX Thông báo Alert trong JavaFX Thông báo Alert trong JavaFX Thông báo Alert trong JavaFX 5/5 (7 reviews)

Thông báo Alert trong JavaFX

Đã đăng 2018-03-10 12:20:33 bởi Lê Châu
0 bình luận 1880 lượt xem
Thông báo Alert trong JavaFX 5 /5 stars (1 reviews)
 

Dẫn nhập

JavaFX là một công nghệ phát triển giao diện máy tính trên nền tảng Java nhằm thay thế công nghệ cũ Java Swing, Java AWT với những cấu trúc và cách viết dễ sử dụng, thân thiện với lập trình viên nhiều hơn

Qua khoá học JavaFX Cơ bản, Kteam sẽ cung cấp những kiến thức lập trình cơ bản về thiết kế giao diện phần mềm, giúp các bạn có thể tạo ra những phần mềm phục vụ cho học tập và công việc.


Nội dung

Nội dung bao gồm Source code & các lưu ý chính về quá trình thực hiện phần mềm. Kteam khuyến khích bạn cập nhập thêm nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu chi tiết hơn về các kỹ thuật được đề cập trong bài học thông qua các video đính kèm.

Kiến thức cần nắm để học serial này:

 • Java Cơ bản.
 • Java Hướng đối tượng.

Project tham khảo

Main3.java

package sample;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

import java.util.Optional;

public class Main3 extends Application {
  Button button;
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
    primaryStage.setTitle("Alert Example");
    button = new Button();
    button.setText("Close");
    button.setOnAction(e -> {
      Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.CONFIRMATION);
      alert.setTitle("Cofirmation");
      alert.setHeaderText("Alert Information");
      alert.setContentText("choose your option");

      ButtonType buttonTypeYes = new ButtonType("Yes", ButtonBar.ButtonData.YES);
      ButtonType buttonTypeNo = new ButtonType("No", ButtonBar.ButtonData.NO);
      ButtonType buttonTypeCancel = new ButtonType("Cancel", ButtonBar.ButtonData.CANCEL_CLOSE);

      alert.getButtonTypes().setAll(buttonTypeYes, buttonTypeNo, buttonTypeCancel);

      Optional<ButtonType> result = alert.showAndWait();

      if (result.get()== buttonTypeYes)
        System.out.println("Code for yes");
      else if (result.get().getButtonData() == ButtonBar.ButtonData.NO)
        System.out.println("Code for no");
      else
        System.out.println("Code for cancel");
      String message = result.get().getText();
      Alert alert1 = new Alert(Alert.AlertType.INFORMATION);
      alert1.setTitle("Information");
      alert1.setHeaderText("Notification");
      alert1.setContentText(message);
      alert1.show();
    });
    StackPane layout = new StackPane();
    layout.getChildren().add(button);
    Scene scene = new Scene(layout, 300, 250);
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }
}

Tải Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 


Kết

Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu cách Thông báo Alert trong JavaFX.

Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu đến bạn cách THÔNG BÁO DIALOG TRONG JAVAFX.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Và đừng quên “Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education