Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Serial tutorial lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform 4.1/5 (54 reviews)

Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Đã đăng 2016-11-22 06:42:58 bởi Kteam
0 bình luận 219040 lượt xem
Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform 4.1 /5 stars (54 reviews)
 

Serial hướng dẫn lập trình phần mềm quản lý quán cafe C# Winform

Qua serial này bạn sẽ ôn luyện được kiến thức:

⚡ Sử dụng các control cơ bản và nâng cao trong Winform. ⚡ DataGridView ⚡DataSet ⚡ DataTable ⚡ DataRow ⚡ Phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu ⚡ Phân tích thiết kế màn hình ⚡ Trigger SQL ⚡ Procedure, function SQL ⚡ T-SQL ⚡ Tìm kiếm gần đúng ⚡ Kết nối SQL server với ứng dụng winform dùng ADO.Net ⚡ Event và Event nâng cao ⚡ Chuyển data giữa các form ⚡ Ngăn việc đóng chương trình ⚡ Tạo form đăng nhập ⚡ Phân quyền người dùng trên ứng dụng ⚡ DataBiding cơ bản và nâng cao ⚡ Thủ thuật giấu control ⚡ NumericUpdown ⚡ Tìm kiếm theo mốc thời gian ⚡ FlowLayoutPanel ⚡ Thay đổi hiển thị trạng thái của bàn ⚡Thêm, xóa, sửa dữ liệu từ trang quản trị ⚡ Thủ thuật cá nhân tự thay đổi selected item của conbobox theo dữ liệu bên ngoài ⚡ MenuStrip và các phím tắt ⚡ Kinh nghiệm cá nhân...

Nào! Bắt đầu thôi.

Bắt đầu học

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education