Mã hóa mật khẩu trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 21:02 02-12-2016 18.225 lượt xem 9 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Mã hóa mật khẩu trong phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với phần mềm: Quản lý quán cafe

Bạn nên có kiến thức về:

 • Lập trình Winform cơ bản
 • Delegate – Event
 • SQL server
 • Xử lý ngày tháng năm

Code AccountDAO.cs

using QuanLyQuanCafe.DTO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLyQuanCafe.DAO
{
  public class AccountDAO
  {
    private static AccountDAO instance;

    public static AccountDAO Instance
    {
      get { if (instance == null) instance = new AccountDAO(); return instance; }
      private set { instance = value; }
    }

    private AccountDAO() { }

    public bool Login(string userName, string passWord)
    {
      byte[] temp = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(passWord);
      byte[] hasData = new MD5CryptoServiceProvider().ComputeHash(temp);

      string hasPass = "";

      foreach (byte item in hasData)
      {
        hasPass += item;
      }
      //var list = hasData.ToString();
      //list.Reverse();

      string query = "USP_Login @userName , @passWord";

      DataTable result = DataProvider.Instance.ExecuteQuery(query, new object[] { userName, hasPass /*list*/});
      
      return result.Rows.Count > 0;
    }

    public bool UpdateAccount(string userName, string displayName, string pass, string newPass)
    {
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery("exec USP_UpdateAccount @userName , @displayName , @password , @newPassword", new object[]{userName, displayName, pass, newPass});

      return result > 0;
    }

    public DataTable GetListAccount()
    {
      return DataProvider.Instance.ExecuteQuery("SELECT UserName, DisplayName, Type FROM dbo.Account");
    }

    public Account GetAccountByUserName(string userName)
    {
      DataTable data = DataProvider.Instance.ExecuteQuery("Select * from account where userName = '" + userName + "'");

      foreach (DataRow item in data.Rows)
      {
        return new Account(item);
      }

      return null;
    }

    public bool InsertAccount(string name, string displayName, int type)
    {
      string query = string.Format("INSERT dbo.Account ( UserName, DisplayName, Type, password )VALUES ( N'{0}', N'{1}', {2}, N'{3}')", name, displayName, type, "1962026656160185351301320480154111117132155");
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery(query);

      return result > 0;
    }

    public bool UpdateAccount(string name, string displayName, int type)
    {
      string query = string.Format("UPDATE dbo.Account SET DisplayName = N'{1}', Type = {2} WHERE UserName = N'{0}'", name, displayName, type);
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery(query);

      return result > 0;
    }

    public bool DeleteAccount(string name)
    {
      string query = string.Format("Delete Account where UserName = N'{0}'", name);
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery(query);

      return result > 0;
    }

    public bool ResetPassword(string name)
    {
      string query = string.Format("update account set password = N'1962026656160185351301320480154111117132155' where UserName = N'{0}'", name);
      int result = DataProvider.Instance.ExecuteNonQuery(query);

      return result > 0;
    }
  }
}

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo phím tắt.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Bạn đã học qua LẬP TRÌNH C# CƠ BẢN? Xong nốt cả LẬP TRÌNH WINFORM lẫn SQL?

Bạn đã chán các bài tập căn bản, muốn thực hành các kiến thức đã học vào một dự án thực tế?

Hay đơn giản bạn là chủ quán café, mong muốn tự tạo nên phần mềm dành cho chính mình sử dụng?

Vậy còn chần chừ gì không tham gia ngay khóa học LẬP TRÌNH PHẦN MỀM QUÁN CAFÉ VỚI C# WINFORM?

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
tan632000 đã bình luận 00:12 26-02-2020

Cho em hỏi là cái mã hóa dãy số ý a
Khi insert nó báo lỗi quá 38 kí tự nên k add đc ạ
Cách khắc phục là gì vậy ạ 

 

trunglminh21 đã bình luận 00:33 19-04-2019

Khi Mã hoá mật khẩu rồi thì Sửa đổi thông tin lại không có hiệu lực và mật khẩu phải  nhập để đổi mật khẩu là đoạn mã hoá ạ. Cách khắc phục ạ.!

Không có video.