Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python - Phần 5

Lập trình Python cơ bản

5.0 (18 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 01:58 23-07-2020 37.377 lượt xem 78 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python - Phần 5

Dẫn nhập

Trong bài trước, Kteam đã giới thiệu một vài các PHƯƠNG THỨC CHUỖI TRONG PYTHON.

Ở bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm một số phương thức của KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI trong Python


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần:

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Các phương thức tách chuỗi
 • Các phương thức tiện ích
 • Các phương thức xác thực

Các phương thức tách chuỗi

Phương thức split

Cú pháp:

<chuỗi>.split(sep=None, maxsplit=-1)

Công dụng: Trả về một list (kiểu dữ liệu sẽ được Kteam giới thiệu ở bài KIỂU DỮ LIỆU LIST) bằng cách chia các phần tử bằng kí tự sep.

 • Nếu sep mặc định bằng None thì sẽ dùng kí tự khoảng trắng.
 • Nếu maxsplit được mặc định bằng -1, Python sẽ không bị giới hạn việc tách, còn không, Python sẽ tách với số lần được cung cấp thông qua maxsplit.
>>> 'How Kteam K9'.split()
['How', 'Kteam', 'K9']
>>> 'How Kteam K9'.split(maxsplit=1)
['How', 'Kteam K9']
>>> 'How--Kteam--K9'.split('--')
['How', 'Kteam', 'K9']
>>> 'How&Kteam&K9'.split('&')
['How', 'Kteam', 'K9']

Phương thức rsplit

Cú pháp:

<chuỗi>.split(sep=None, maxsplit=-1)

Công dụng: cũng hoàn toàn như phương thức split, có điều là việc tách từ bên phải sang trái

>>> 'How kteam EDUCATION'.rsplit()
['How', 'kteam', 'EDUCATION']
>>> 'How kteam EDUCATION'.rsplit(maxsplit=1)
['How kteam', 'EDUCATION']

Phương thức partition

Cú pháp:

<chuỗi>.partition(sep)

Công dụng: Trả về một tuple với 3 phần tử. Các phần tử đó lần lượt là chuỗi trước chuỗi sep, sep và  chuỗi sau sep.

 • Trong trường hợp không tìm thấy sep trong chuỗi, mặc định trả về giá trị đầu tiên là chuỗi ban đầu và 2 giá trị kế tiếp là chuỗi rỗng.
>>> 'How kteam vs I hate python team vs Education'.partition('vs')
('How kteam ', 'vs', ' I hate python team vs Education')
>>> 'How kteam vs I hate python team vs Education'.partition('VS')
('How kteam vs I hate python team vs Education', '', '')

Phương thức rpartition

Cú pháp:

<chuỗi>.rpartition(sep)

Công dụng: Cách phân chia giống như phương thức partition nhưng lại chia từ phải qua trái. Và với sep không có trong chuỗi thì sẽ trả về 2 giá trị đầu tiên là chuỗi rỗng và cuối cùng là chuỗi ban đầu

>>> 'How kteam vs I hate python team vs free Education'.rpartition('vs')
('How kteam vs I hate python team ', 'vs', ' free Education')
>>> 'How kteam vs I hate python team vs free Education'.rpartition('VS')
('', '', 'How kteam vs I hate python team vs free Education')

Các phương thức tiện ích

Phương thức count

Cú pháp:

<chuỗi>.count(sub, [start, [end]])

Công dụng: Trả về một số nguyên, chính là số lần xuất hiện của sub trong chuỗi. Còn start end là số kĩ thuật slicing (lưu ý không hề có bước).

>>> 'kkkkk'.count('k')
5
>>> 'kkkkk'.count('kk')
2
>>> 'kkkkk'.count('k', 3)
2
>>> 'kkkkk'.count('k', 3, 4)
1

Phương thức startswith

Cú pháp:

<chuỗi>.startswith(prefix[, start[, end]])

Công dụng: Trả về  giá trị True nếu chuỗi đó bắt đầu bằng chuỗi prefix. Ngược lại là False.

 • Hai yếu tố start, end tượng trưng cho việc slicing (không có bước) để kiểm tra với chuỗi slicing đó.
>>> 'how kteam free education'.startswith('ho')
True
>>> 'how kteam free education'.startswith('ha')
False
>>> 'how kteam free education'.startswith('ho', 4)
False

Phương thức endswith

Cú pháp:

<chuỗi>.endswith(prefix[, start[, end]])

Công dụng: Trả về  giá trị True nếu chuỗi đó kết thúc bằng chuỗi prefix. Ngược lại là Flase.

 • Hai yếu tố start end tượng trưng cho việc slicing (không có bước) để kiểm tra với chuỗi slicing đó.
>>> 'how kteam free education'.endswith('n')
True
>>> 'how kteam free education'.endswith('ho')
False
>>> 'how kteam free education'.endswith('n', 0, 9)
False

Phương thức find

Cú pháp:

<chuỗi>.find(sub[, start[, end]])

Công dụng: Trả về một số nguyên, là vị trí đầu tiên của sub khi dò từ trái sang phải trong chuỗi. Nếu sub không có trong chuỗi, kết quả sẽ là -1. Vẫn như các phương thức khác, start end đại diện cho slicing và ta sẽ tìm trong chuỗi slicing này.

>>> 'howkteam'.find('h')
0
>>> 'howkteam'.find('k')
3
>>> 'howkteam'.find('l')
-1
>>> 'howkteam'.find('h', 2)
-1

Phương thức rfind

Cú pháp:

<chuỗi>.rfind(sub[, start[, end]])

Công dụng: Tương tự phương thức find nhưng tìm từ phải sang trái

>>> 'howkteamhow'.rfind('h')
8

Phương thức index

Cú pháp:

<chuỗi>.index(sub[, start[, end]])

Công dụng: Tương tự phương thức find. Nhưng khác biệt là sẽ có lỗi ValueError nếu không tìm thấy chuỗi sub trong chuỗi ban đầu

>>> 'abcd'.index('z')
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: substring not found

Phương thức rindex

Cú pháp: 

<chuỗi>.rindex(sub[, start[, end]])

Công dụng: Tương tự phương thức rindex. Và cũng khác ở điểm là sẽ có ValueError nếu không tìm thấy chuỗi sub trong chuỗi ban đầu

>>> 'abcd'.rindex('z')
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: substring not found

Các phương thức xác thực

Phương thức islower

Cú pháp:

<chuỗi>.islower()

Công dụng: Trả về True nếu tất cả các kí tự trong chuỗi đều là viết thường. Ngược lại là False

>>> 'python'.islower()
True
>>> 'pythoN'.islower()
False

Phương thức isupper

Cú pháp:

<chuỗi>.isupper()

Công dụng: Trả về True nếu tất cả các kí tự trong chuỗi đều là viết hoa. Ngược lại là False

>>> 'HOWKTEAM'.isupper()
True
>>> 'HowKteam'.isupper()
False

Phương thức istitle

Cú pháp:

<chuỗi>.istitle()

Công dụng: Trả về True nếu chuỗi đó là một dạng title. Ngược lại là False

>>> 'Free Education'.istitle()
True
>>> 'FrEe Education'.istitle()
False

Phương thức isdigit

Cú pháp:

<chuỗi>.isdigit()

Công dụng: Trả về True nếu tất cả các kí tự trong chuỗi đều là những con số từ 0 đến 9

Lưu ý: Phương thức này gần giống với isnumeric. Nhưng vì liên quan nhiều đến toán nên Kteam sẽ không giới thiệu về phương thức isnumeric và cũng không so sánh sự khác nhau giữa hai phương thức.

>>> '0123'.isdigit()
True
>>> '123'.isdigit()
True
>>> '-123'.isdigit()
False

Phương thức isspace

Cú pháp:

<chuỗi>.isspace()

Công dụng: Trả về True nếu tất cả các kí tự trong chuỗi đều là kí tự khoảng trắng

>>> '   '.isspace()
True
>>> '  d '.isspace()
False

Câu hỏi củng cố

Với chuỗi s bên dưới 

>>> s = 'aaaAAaaaooaaneu mot Ngay naO Doaaaaaaa'

Hãy dùng các phương thức để có được chuỗi s sau đây

>>> s
'Neu Mot Ngay Nao Do'

Hãy cố gắng làm càng ít dòng code càng tốt.

Đáp án của phần này sẽ được trình bày ở bài tiếp theo. Tuy nhiên, Kteam khuyến khích bạn tự trả lời các câu hỏi để củng cố kiến thức cũng như thực hành một cách tốt nhất!   


Kết luận

Qua bài viết này, bạn đã biết được các PHƯƠNG THỨC CHUỖI, và phần nào đó có các kiến thức tốt về KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI.

Ở bài viết sau, Kteam sẽ giới thiệu với các bạn KIỂU DỮ LIỆU LIST TRONG PYTHON.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python - Phần 5 dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Python cơ bản

Lập trình Python cơ bản - Con shi tồ

Đánh giá

linhvv đã đánh giá 15:21 15-07-2020

Trần Xuân Chiến đã đánh giá 09:11 14-07-2020

TTNam67 đã đánh giá 17:45 11-07-2020

quá tuyệt vời

rei.ngoc đã đánh giá 22:02 04-07-2020

peterpan đã đánh giá 19:50 02-06-2020

hay

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Trần Xuân Chiến đã bình luận 09:11 14-07-2020

print('aaaAAaaaooaaneu mot Ngay naO Doaaaaaaa'.strip('aoA').title() + 'o')

Beyond Nguyễn đã bình luận 16:47 22-06-2020

Có 2 cách mình thấy hay + ngắn nhất. 

Cách 1 cho bạn nào thích ngồi đếm: print(s[12:-7].title())

Cách 2 cho ai lười đếm giống mình : print(s.strip('aAo').title()+'o')

danh0210 đã bình luận 08:58 06-06-2020

print(s.strip('Aa').lstrip('oa').title())

NgocMaiChi đã bình luận 21:08 30-05-2020
s = 'aaaAAaaaooaaneu mot Ngay naO Doaaaaaaa'[12:-7].title()
print(s)
zitsieunhan1512 đã bình luận 23:47 02-05-2020

s = 'aaaAAaaaooaaneu mot Ngay naO Doaaaaaaa'

s=s.strip('aA').lstrip('oa').title()

print(s)

Không có video.