Kiểu dữ liệu Dict trong Python - Phần 2

Lập trình Python cơ bản

5.0 (3 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 20:43 15-12-2019 23.159 lượt xem 5 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Kiểu dữ liệu Dict trong Python - Phần 2

Dẫn nhập

Trong các bài trước, Kteam đã giới thiệu đến bạn KIỂU DỮ LIỆU DICT trong Python

Ở bài này Kteam sẽ nói về CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA KIỂU DỮ LIỆU DICT trong Python.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần:

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung sau đây

 • Giới thiệu về phương thức của kiểu dữ liệu Dict trong Python
 • Các phức thức tiện ích
 • Các phương thức xử lí

Giới thiệu về phương thức của kiểu dữ liệu Dict trong Python

Kiểu dữ liệu Dict có hỗ trợ một số phương thức và đa số là xử lí các dữ liệu có trong Dict.

Mình mong các bạn sẽ hiểu rõ được các phương thức để sau này áp dụng vào giải quyết các vấn đề với việc viết ít code nhất, hạn chế lỗi nhất.


Các phương thức tiện ích

Phương thức copy

Cú pháp:

<Dict>.copy()

Công dụng: Giống với phương thức copy trong LIST. Để làm gì thì chắc các bạn cũng có thể suy nghĩ ra.

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Kteam', (1, 2): 69}
>>> d_2 = d.copy()
>>> d_2
{'team': 'Kteam', (1, 2): 69}
>>> d
{'team': 'Kteam', (1, 2): 69}

Phương thức clear

Cú pháp:

<Dict>.clear()

Công dụng: Loại bỏ tất cả những phần tử có trong Dict

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Kteam', (1, 2): 69}
>>> d.clear()
>>> d
{}

Các phương thức xử lí

Phương thức get

Cú pháp:

<Dict>.get(key [,default])

Công dụng: Trả về giá trị của khóa key. Nếu key không có trong Dict thì trả về giá trị default. Default có giá trị mặc định là None nếu chúng ta không truyền vào.

Ví dụ:
 

>>> d = {'team': 'Kteam', (1, 2): 69}
>>> d.get('team')
'Kteam'
>>> d.get('a')
>>> d.get('a', 'haha')
'haha'

Phương thức items

Cú pháp:

 <Dict>.items()

Công dụng: Trả về một giá trị thuộc lớp dict_items. Các giá trị của dict_items sẽ là một tuple với giá trị thứ nhất là key, giá trị thứ hai là value.

 • Dict_items là một iterable.

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Kteam', (1, 2): 69}
>>> items = d.items()
>>> items
dict_items([('team', 'Kteam'), ((1, 2), 69)])
>>> type(items)
<class 'dict_items'>
>>> list_items = list(items)
>>> list_items
[('team', 'Kteam'), ((1, 2), 69)]
>>> list_items[0]
('team', 'Kteam')
>>> list_items[0][1]
'Kteam'

Phương thức keys

Cú pháp:

<Dict>.keys()

Công dụng: Trả về một giá trị thuộc lớp dict_keys. Các giá trị của dict_keys sẽ là các key trong Dict.

 • Dict_keys là một iterable.

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Kteam', (1, 2): 69}
>>> keys = d.keys()
>>> keys
dict_keys(['team', (1, 2)])
>>> type(keys)
<class 'dict_keys'>
>>> list_keys = list(keys)
>>> list_keys
['team', (1, 2)]
>>> list_keys[-2]
'team'

Phương thức values

Cú pháp:

<Dict>.values()

Công dụng: Trả về một giá trị thuộc lớp dict_values. Các giá trị của dict_values sẽ là các value trong Dict.

 • Dict_values là một iterable.

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Kteam', (1, 2): 69}
>>> values = d.values()
>>> values
dict_values(['Kteam', 69])
>>> type(values)
<class 'dict_values'>
>>> list_values = list(values)
>>> list_values
['Kteam', 69]

Phương thức pop

Cú pháp:

<Dict>.pop(key [,default])

Công dụng: Bỏ đi phần tử có key và trả về value của key đó. Trường hợp key không có trong dict.

 • Báo lỗi KeyError nếu default None (ta không thêm vào).
 • Trả về default nếu ta thêm default vào.

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Kteam', (1, 2): 69}
>>> d.pop('team')
'Kteam'
>>> d
{(1, 2): 69}
>>> d.pop('non-exist')
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'non-exist'
>>> d.pop('non-exist', 'defaul_value')
'defaul_value'

Phương thức popitem

Cú pháp:

<Dict>.popitem()

Công dụng: Trả về một 2-tuple với key value tương ứng bất kì (vấn đề này liên quan đến giá trị của hash của key. Do đó bạn cũng hiểu vì sao key buộc phải là một hash object) trong Dict. Và cặp key-value sẽ bị loại bỏ ra khỏi Dict.

 • Nếu Dict là một empty Dict. Sẽ có lỗi KeyError

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Kteam', (1, 2): 69}
>>> d.popitem()
((1, 2), 69)
>>> d
{'team': 'Kteam'}
>>> d.popitem()
('team', 'Kteam')
>>> d.popitem()
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'popitem(): dictionary is empty'

Phương thức setdefault

Cú pháp:

<Dict>.setdefault(key [,default])

Công dụng: Trả về giá trị của key trong Dict. Trường hợp key không có trong Dict thì sẽ trả về giá trị default. Thêm nữa, một cặp key-value mới sẽ được thêm vào Dict với key bằng key value bằng default.

 • Default mặc định là None

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Kteam', (1, 2): 69}
>>> d.setdefault('team')
'Kteam'
>>> d.setdefault('non-exist_1')
>>> d
{'team': 'Kteam', (1, 2): 69, 'non-exist_1': None}
>>> d.setdefault('non-exists_2', 'default_value')
'default_value'
>>> d
{'team': 'Kteam', (1, 2): 69, 'non-exist_1': None, 'non-exists_2': 'default_value'}

Phương thức update

Cú pháp:

<D>.update([E, ]**F)

Công dụng: Phương thức giúp bạn cập nhật nội dung cho Dict.

 • F là một Dict được tạo thành bởi packing arguments (khái niệm sẽ được Kteam giải thích ở một bài trong tương lai). Và sẽ thêm vào Dict bằng cách:
for k in F: D[k] = F[k]
 • Nếu E được truyền vào và đối tượng E có phương thức keys(), thì  sẽ cập nhật Dict bằng cách:
for k in E: D[k] = E[k]
 • Nếu E được truyền vào và đối tượng E, đối tượng này có các giá trị là một container chứa hai giá trị thì sẽ cập nhật Dict bằng cách.
for k, v in E: D[k] = v

Nếu bạn đọc xong và không hiểu gì, thì cũng đừng thất vọng. Kteam sẽ cho bạn vài ví dụ minh họa. Nó rất đơn giản.

Đây là update theo kiểu sử dụng packing arguments.

>>> d = {'a': 1}
>>> d
{'a': 1}
>>> d.update(b=2,c=3)
>>> d
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

Đây là cách bạn truyền E với E là một đối  tượng có phương thức keys

>>> d = {'a': 1}
>>> E = {'b': 2, 'c': 3}
>>> d.update(E)
>>> d
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

Đây là truyền vào một E với  E có các giá chứa hai giá trị

>>> d = {'a': 1}
>>> E = [('b', 2), ('c', 3)]
>>> d.update(E)
>>> d
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
>>> E_f = (['d', 69], ['e', 96])
>>> d.update(E_f)
>>> d
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 69, 'e': 96}

Củng cố bài học

Câu hỏi củng cố

 1. Tại sao thay đổi  dict2 mà dict1 lại cũng bị thay đổi theo? Hãy cho  giải pháp khắc phục
>>> dict1 = {'key': 6969}
>>> dict1
{'key': 6969}
>>> dict2 = dict1
>>> dict2
{'key': 6969}
>>> dict2['key'] = 'changed'
>>> dict2
{'key': 'changed'}
>>> dict1
{'key': 'changed'}
 1. Nêu sự khác nhau giữa
>>> d = {}
>>> d.update({'a': 3})

>>> d = {}
>>> d.update(3)

Đáp án của phần này sẽ được trình bày ở bài tiếp theo. Tuy nhiên, Kteam khuyến khích bạn tự trả lời các câu hỏi để củng cố kiến thức cũng như thực hành một cách tốt nhất! 


Kết luận

Qua bài viết này, Bạn đã hiểu thêm về DICT qua các phương thức của nó có.

Ở bài viết sau. Kteam hướng dẫn các bạn XỬ LÝ FILE TRONG PYTHON

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Kiểu dữ liệu Dict trong Python - Phần 2 dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Python cơ bản

Lập trình Python cơ bản - Con shi tồ

Đánh giá

congkhai1999 đã đánh giá 22:32 10-07-2019

rất hay !

tdkhoa2018 đã đánh giá 19:08 28-06-2019

Văn Cao đã đánh giá 08:37 17-04-2019

Quá chi tiết và hay !!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
khoand2503 đã bình luận 12:18 23-11-2019

1. dict1 = {'key': 6969}
dict2= dict1.copy()
dict2['key']= 'changed'
print(dict1)
print(dict2)

2.

d = {}

 d.update({'a': 3})

 và 

d = {}

d.update(3)

sự khác nhau ở giá trị của d sau khi in ra 

update 1 thì nó sẽ thêm 1 key-pair value cho dict đã có sắn

update 2 lỗi type -> nếu muốn thêm key-value 3 vào thì cần phải có đủ {'3':'value'} 

update ko nhận int, nếu chuyển qua str thêm 3 hoặc str(3) 

duclinh150399 đã bình luận 12:48 13-09-2019

states = {"Oregon":"OR","Florida":"FL","California": "CA","New York": "NY","Michigan":"MI"} cities = {"CA" :"San Francisco","MI": "Detroit","FL": "Jacksonville"}

cho như này

mà yêu cầu là nhập states rồi in ra cities như nào v

vd như nhập California thì nó in ra thành phố San Francisco.............ai giúp em với ạ

tdkhoa2018 đã bình luận 09:33 28-06-2019

Phương thức keys có phải hơi thừa ko ad? nếu chỉ để lấy 1 list chứa key thì mình có thể ép trực tiếp luôn mà
 

>>> d = {'team': 'Kteam', (1, 2): 69}
>>> list(d)
['team', (1, 2)]

 

dinhnam587 đã bình luận 21:50 18-02-2019

1.Tại vì dict1 và dict2 dùng chung dữ liệu nên khi dict2 thay đổi thì dict1 cũng thay đổi nên ta dùng phương thức copy:

dict1 ={'key' : 6789}
dict2 =dict1.copy()
dict2['abc'] = 123
print(dict2,'\n',dict1)

2.ở VD1 thì d có cả value và key nên ta có thể thêm vào dict trống. Nhưng ở VD2 thì chỉ có key nên ta không thể thêm vào dict còn trống đó!

Đây là ý kiến của em nếu sai mọi người chỉ bảo thêm!

 

Không có video.