Checkbox trong lập trình C# Winform

Lập trình Winform cơ bản

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 00:01 03-02-2017 24.823 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Checkbox trong lập trình C# Winform

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

 

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CheckboxGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void checkBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //MessageBox.Show("Click");
    }

    private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      //MessageBox.Show("CheckedChanged");
    }

    private void checkBox1_CheckStateChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      //MessageBox.Show("CheckStateChanged");
    }

    private void btnClick_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string name = txbName.Text;
      string kter = ckbKter.CheckState == CheckState.Checked ? "là" : ckbKter.CheckState == CheckState.Unchecked ? "không phải" : "phải cũng không phải là";
      string showString = string.Format("Chào bạn {0}, bạn {1} kter!", name, kter);

      MessageBox.Show(showString);
    }
  }
}

 

Form1.Designer.cs

namespace CheckboxGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.ckbKter = new System.Windows.Forms.CheckBox();
      this.btnClick = new System.Windows.Forms.Button();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.txbName = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // ckbKter
      // 
      this.ckbKter.AutoSize = true;
      this.ckbKter.Location = new System.Drawing.Point(37, 86);
      this.ckbKter.Name = "ckbKter";
      this.ckbKter.Size = new System.Drawing.Size(116, 17);
      this.ckbKter.TabIndex = 0;
      this.ckbKter.Text = "Bạn có phải là Kter";
      this.ckbKter.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
      this.ckbKter.ThreeState = true;
      this.ckbKter.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.ckbKter.CheckedChanged += new System.EventHandler(this.checkBox1_CheckedChanged);
      this.ckbKter.CheckStateChanged += new System.EventHandler(this.checkBox1_CheckStateChanged);
      this.ckbKter.Click += new System.EventHandler(this.checkBox1_Click);
      // 
      // btnClick
      // 
      this.btnClick.Location = new System.Drawing.Point(37, 121);
      this.btnClick.Name = "btnClick";
      this.btnClick.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnClick.TabIndex = 1;
      this.btnClick.Text = "Click";
      this.btnClick.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnClick.Click += new System.EventHandler(this.btnClick_Click);
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(34, 44);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(47, 13);
      this.label1.TabIndex = 2;
      this.label1.Text = "Tên bạn";
      // 
      // txbName
      // 
      this.txbName.Location = new System.Drawing.Point(37, 60);
      this.txbName.Name = "txbName";
      this.txbName.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
      this.txbName.TabIndex = 3;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 261);
      this.Controls.Add(this.txbName);
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.Controls.Add(this.btnClick);
      this.Controls.Add(this.ckbKter);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.CheckBox ckbKter;
    private System.Windows.Forms.Button btnClick;
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbName;
  }
}

 

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Messagebox trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Đánh giá

makna981 đã đánh giá 01:43 09-02-2020

ysnna đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.