Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Form trong lập trình C# Winform Form trong lập trình C# Winform Form trong lập trình C# Winform Form trong lập trình C# Winform Form trong lập trình C# Winform 4.3/5 (69 reviews)

Form trong lập trình C# Winform

Đã đăng 2016-12-17 13:23:44 bởi HowKteam
1 bình luận 21424 lượt xem
Form trong lập trình C# Winform 4.3 /5 stars (5 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

 

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowGUI
{
  public partial class fMain : Form
  {
    public fMain()
    {
      InitializeComponent();         
    }
    int i = 0;
    private void fMain_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Bạn đã click lên form " + i + " lần");
      i++;
    }
  }
}

 

Form1.Designer.cs

namespace WindowGUI
{
  partial class fMain
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(fMain));
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.Font = new System.Drawing.Font("Mistral", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(436, 60);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(87, 23);
      this.button1.TabIndex = 0;
      this.button1.Text = "button1";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.UseWaitCursor = true;
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(199, 59);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button2.TabIndex = 1;
      this.button2.Text = "button2";
      this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button2.UseWaitCursor = true;
      // 
      // fMain
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(7F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
      this.BackgroundImage = global::WindowGUI.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2;
      this.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(885, 487);
      this.Controls.Add(this.button2);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.WaitCursor;
      this.DoubleBuffered = true;
      this.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, ((System.Drawing.FontStyle)((System.Drawing.FontStyle.Bold | System.Drawing.FontStyle.Italic))), System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(163)));
      this.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.MenuHighlight;
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "fMain";
      this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterParent;
      this.Text = "HowKteam.com";
      this.TransparencyKey = System.Drawing.Color.Yellow;
      this.UseWaitCursor = true;
      this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
      this.Click += new System.EventHandler(this.fMain_Click);
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.Button button2;

  }
}

 

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Label trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Form trong lập trình C# Winform
TSN 2018-07-09 18:20:44

Project này của anh. Sau khi run project và mỗi lần thay đổi size của form thì Process "Desktop Window Manager" lại ăn thêm ram. Điều này là do lỗi code gì vậy?
Sau khi tắt hết cả visual studio đi thì "Desktop Window Manager"  vẫn giữ nguyên lượng ram lớn mà nó đã sử dụng?

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education