LinQ trong lập trình C# Winform

Lập trình Winform cơ bản

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 01:59 03-02-2017 21.200 lượt xem 32 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

LinQ trong lập trình C# Winform

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace LinQGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    List<Food> foodList;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      LoadFood();
    }

    void LoadFood()
    {
      foodList = new List<Food>();
      foodList.Add(new Food("Dú dê nướng", "55555"));
      foodList.Add(new Food("Mực một nắng nướng muối ớt", "999999"));
      foodList.Add(new Food("Ếch núp nùm", "333333"));
      foodList.Add(new Food("cái gì đây", "1"));
      foodList.Add(new Food("7up", "15000"));
      foodList.Add(new Food("Ốc mỡ cháy tỏi", "50000"));

      cbData.DataSource = foodList;
      cbData.DisplayMember = "Name";
    }

    private void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      List<Food> result = new List<Food>();

      //foreach (Food item in foodList)
      //{
      //  if (item.Name == txbKey.Text)
      //  {
      //    result.Add(item);
      //  }
      //}

      //result = foodList.Where(p => p.Name == txbKey.Text).ToList();
      //var result2 = foodList.Select(p=>p.Price).SingleOrDefault();

      //result = foodList.Skip(2).Take(2).ToList();
      result = foodList.OrderBy(p=>Convert.ToInt32(p.Price)).ToList();

      cbResult.DataSource = result;
      cbResult.DisplayMember = "Name";
    }
  }

  public class Food
  {
    private string price;

    public string Price
    {
      get { return price; }
      set { price = value; }
    }
    private string name;

    public string Name
    {
      get { return name; }
      set { name = value; }
    }

    public Food() { }

    public Food(string name, string price) 
    {
      this.Name = name;
      this.Price = price;
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace LinQGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.cbData = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.btnSearch = new System.Windows.Forms.Button();
      this.txbKey = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.cbResult = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // cbData
      // 
      this.cbData.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.Simple;
      this.cbData.FormattingEnabled = true;
      this.cbData.Location = new System.Drawing.Point(12, 46);
      this.cbData.Name = "cbData";
      this.cbData.Size = new System.Drawing.Size(134, 215);
      this.cbData.TabIndex = 0;
      // 
      // btnSearch
      // 
      this.btnSearch.Location = new System.Drawing.Point(118, 10);
      this.btnSearch.Name = "btnSearch";
      this.btnSearch.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnSearch.TabIndex = 1;
      this.btnSearch.Text = "Filter";
      this.btnSearch.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnSearch.Click += new System.EventHandler(this.btnSearch_Click);
      // 
      // txbKey
      // 
      this.txbKey.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.txbKey.Name = "txbKey";
      this.txbKey.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
      this.txbKey.TabIndex = 2;
      // 
      // cbResult
      // 
      this.cbResult.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.Simple;
      this.cbResult.FormattingEnabled = true;
      this.cbResult.Location = new System.Drawing.Point(152, 46);
      this.cbResult.Name = "cbResult";
      this.cbResult.Size = new System.Drawing.Size(120, 215);
      this.cbResult.TabIndex = 3;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 261);
      this.Controls.Add(this.cbResult);
      this.Controls.Add(this.txbKey);
      this.Controls.Add(this.btnSearch);
      this.Controls.Add(this.cbData);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.ComboBox cbData;
    private System.Windows.Forms.Button btnSearch;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbKey;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cbResult;
  }
}

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Entity Framework trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Đánh giá

hthecong đã đánh giá 09:38 23-09-2019

tks ad!

ongminhthai1982 đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
namho02 đã bình luận 17:53 13-04-2020

Ad ơi cho hỏi (singleofDefault) chạy bị lỗi hình như nó kêu phải đưa vào Parametter, ad xem chỉ lại giúp mình

hackfreeall2016 đã bình luận 23:49 03-02-2017
1a12314
hackfreeall2016 đã bình luận 23:46 03-02-2017
1a12314
hackfreeall2016 đã bình luận 23:46 03-02-2017
1a12314
hackfreeall2016 đã bình luận 23:45 03-02-2017
1a1234
Không có video.