Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Messagebox trong lập trình C# Winform Messagebox trong lập trình C# Winform Messagebox trong lập trình C# Winform Messagebox trong lập trình C# Winform Messagebox trong lập trình C# Winform 5/5 (69 reviews)

Messagebox trong lập trình C# Winform

Đã đăng 2016-12-20 11:33:12 bởi HowKteam
2 bình luận 11107 lượt xem
Messagebox trong lập trình C# Winform 5 /5 stars (3 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

 

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace MessageBoxGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult result = MessageBox.Show("nội dung", "caption", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Hand, MessageBoxDefaultButton.Button2, MessageBoxOptions.ServiceNotification);

      switch (result)
      {
        case DialogResult.Abort:
          break;
        case DialogResult.Cancel:
          MessageBox.Show("Đóng messagebox nè");
          break;
        case DialogResult.Ignore:
          break;
        case DialogResult.No:
          MessageBox.Show("NO");
          break;
        case DialogResult.None:
          break;
        case DialogResult.OK:
          break;
        case DialogResult.Retry:
          break;
        case DialogResult.Yes:
          MessageBox.Show("Cái mới của yes");
          break;
        default:
          break;
      }
    }
  }
}

 

Form1.Designer.cs

namespace MessageBoxGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(73, 106);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button1.TabIndex = 0;
      this.button1.Text = "button1";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 261);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Button button1;
  }
}

 

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Panel và FlowLayoutPanel trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Messagebox trong lập trình C# Winform
Titcoi 2018-07-11 11:03:05

Sao em ấn switch nó k tự show mấy cái case ra ạ =))

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Nguyễn Long 2018-10-25 23:57:01
bạn ấn switch tab rồi nhập giá trị xog enter là nó ra mà :V
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education