Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

NumericUpDown trong lập trình C# Winform NumericUpDown trong lập trình C# Winform NumericUpDown trong lập trình C# Winform NumericUpDown trong lập trình C# Winform NumericUpDown trong lập trình C# Winform 5/5 (69 reviews)

NumericUpDown trong lập trình C# Winform

Đã đăng 2017-01-01 13:23:08 bởi HowKteam
0 bình luận 9053 lượt xem
NumericUpDown trong lập trình C# Winform 5 /5 stars (2 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace NumericUpDownGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace NumericUpDownGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.numericUpDown1 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).BeginInit();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // numericUpDown1
      // 
      this.numericUpDown1.Location = new System.Drawing.Point(85, 97);
      this.numericUpDown1.Maximum = new decimal(new int[] {
      100000,
      0,
      0,
      0});
      this.numericUpDown1.Minimum = new decimal(new int[] {
      1111000,
      0,
      0,
      -2147483648});
      this.numericUpDown1.Name = "numericUpDown1";
      this.numericUpDown1.Size = new System.Drawing.Size(74, 20);
      this.numericUpDown1.TabIndex = 0;
      this.numericUpDown1.ThousandsSeparator = true;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 261);
      this.Controls.Add(this.numericUpDown1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).EndInit();
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown1;
  }
}

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Process trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education