Panel và FlowLayoutPanel trong lập trình C# Winform

Lập trình Winform cơ bản

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 23:58 02-02-2017 25.413 lượt xem 1 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Panel và FlowLayoutPanel trong lập trình C# Winform

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace PanelGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button btn = new Button();
      btn.Text = "HowKteam.com";
      btn.AutoSize = true;

      //Random rand = new Random();
      //btn.Location = new Point(rand.Next(0, pnlButton.Size.Width), rand.Next(0, pnlButton.Size.Height));

      //pnlButton.Controls.Add(btn);
      fpnlButton.Controls.Add(btn);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      pnlButton.Enabled = !pnlButton.Enabled;
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace PanelGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.pnlButton = new System.Windows.Forms.Panel();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.fpnlButton = new System.Windows.Forms.FlowLayoutPanel();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // pnlButton
      // 
      this.pnlButton.Enabled = false;
      this.pnlButton.Location = new System.Drawing.Point(12, 34);
      this.pnlButton.Name = "pnlButton";
      this.pnlButton.Size = new System.Drawing.Size(199, 215);
      this.pnlButton.TabIndex = 0;
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(12, 5);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button1.TabIndex = 1;
      this.button1.Text = "button1";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(136, 5);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button2.TabIndex = 2;
      this.button2.Text = "button2";
      this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
      // 
      // fpnlButton
      // 
      this.fpnlButton.AutoScroll = true;
      this.fpnlButton.FlowDirection = System.Windows.Forms.FlowDirection.TopDown;
      this.fpnlButton.Location = new System.Drawing.Point(217, 34);
      this.fpnlButton.Name = "fpnlButton";
      this.fpnlButton.Size = new System.Drawing.Size(220, 215);
      this.fpnlButton.TabIndex = 3;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(513, 261);
      this.Controls.Add(this.fpnlButton);
      this.Controls.Add(this.button2);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Controls.Add(this.pnlButton);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Panel pnlButton;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.Button button2;
    private System.Windows.Forms.FlowLayoutPanel fpnlButton;
  }
}

 

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về RadioButton trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Đánh giá

adhuy015 đã đánh giá 14:53 07-04-2020

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
heotranthanh đã bình luận 10:05 17-02-2019

cho e hoi là e có 3 cái button là button1,button2,button3 và 3 cái panel ,e muốn bấm vào cái button nào thì panel tương ứng sẽ hiện ra,nhưng e làm nó lại không hiện ra

code vd của e:

click vào button1

panel1.Visible=true;panel2.visible=false;panel3.visible=false;

Không có video.