Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Picturebox trong lập trình C# Winform Picturebox trong lập trình C# Winform Picturebox trong lập trình C# Winform Picturebox trong lập trình C# Winform Picturebox trong lập trình C# Winform 0/5 (69 reviews)

Picturebox trong lập trình C# Winform

Đã đăng 2016-12-23 08:04:07 bởi HowKteam
2 bình luận 11551 lượt xem
Picturebox trong lập trình C# Winform 0 /5 stars (1 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ImageGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    string extention = ".png";
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      cbImage.SelectedValueChanged += cbImage_SelectedValueChanged;

      LoadImageName();
    }

    void cbImage_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      ComboBox cb = sender as ComboBox;

      if (cb.SelectedValue != null)
      {
        Bitmap bm = new Bitmap(Application.StartupPath + "\\Resources\\" + cb.SelectedValue.ToString() + extention);

        pcbImage.Image = bm;
      }
    }
    void LoadImageName()
    {
      List<string> ListImage = new List<string>() { "1", "2", "3"};
      cbImage.DataSource = ListImage;
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace ImageGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.pcbImage = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      this.cbImage = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pcbImage)).BeginInit();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // pcbImage
      // 
      this.pcbImage.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom;
      this.pcbImage.Location = new System.Drawing.Point(139, 12);
      this.pcbImage.Name = "pcbImage";
      this.pcbImage.Size = new System.Drawing.Size(223, 226);
      this.pcbImage.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.Zoom;
      this.pcbImage.TabIndex = 0;
      this.pcbImage.TabStop = false;
      // 
      // cbImage
      // 
      this.cbImage.FormattingEnabled = true;
      this.cbImage.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.cbImage.Name = "cbImage";
      this.cbImage.Size = new System.Drawing.Size(121, 21);
      this.cbImage.TabIndex = 1;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(374, 261);
      this.Controls.Add(this.cbImage);
      this.Controls.Add(this.pcbImage);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pcbImage)).EndInit();
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.PictureBox pcbImage;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cbImage;
  }
}

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ListView trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Picturebox trong lập trình C# Winform
tranhuutienyb03 2018-01-29 00:37:26

Cho em hoir chút ạ.Nếu em muốn mỗi khi kick chuột vào nút button thì nó tự sinh ra 1 picturebox mới thì làm thế nào ạ?

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
nguyenthanhdanh55162 2018-09-23 09:25:49
Đơn giản thui, bạn chỉ cần tạo đối tượng PictureBox mới trong event của button là được rùi
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education