Process trong lập trình C# Winform

Lập trình Winform cơ bản

5.0 (3 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 01:44 03-02-2017 19.540 lượt xem 4 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Process trong lập trình C# Winform

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ProcessGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void GetProcesses()
    {
      Process[] processArr = Process.GetProcesses();
      //var item = Process.GetCurrentProcess();
      foreach (Process item in processArr)
      {
        txbLog.Text = item.ProcessName + "\n" + txbLog.Text;
      }
    }

    private void btnProcess_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      GetProcesses();
    }

    private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Process.Start(Application.StartupPath + "\\ProcessGUI.exe");
      string link = @"http:\\www.howkteam.com";
      Process.Start(link);
    }

    private void btnHiden_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Process proc = new Process();
      proc.StartInfo.FileName = Application.StartupPath + "\\ProcessGUI.exe";
      proc.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
      proc.Start();
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace ProcessGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.txbLog = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.btnProcess = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnStart = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnHiden = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // txbLog
      // 
      this.txbLog.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.txbLog.Multiline = true;
      this.txbLog.Name = "txbLog";
      this.txbLog.Size = new System.Drawing.Size(206, 237);
      this.txbLog.TabIndex = 0;
      // 
      // btnProcess
      // 
      this.btnProcess.Location = new System.Drawing.Point(224, 12);
      this.btnProcess.Name = "btnProcess";
      this.btnProcess.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnProcess.TabIndex = 1;
      this.btnProcess.Text = "Get Process";
      this.btnProcess.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnProcess.Click += new System.EventHandler(this.btnProcess_Click);
      // 
      // btnStart
      // 
      this.btnStart.Location = new System.Drawing.Point(224, 41);
      this.btnStart.Name = "btnStart";
      this.btnStart.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnStart.TabIndex = 2;
      this.btnStart.Text = "Start";
      this.btnStart.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnStart.Click += new System.EventHandler(this.btnStart_Click);
      // 
      // btnHiden
      // 
      this.btnHiden.Location = new System.Drawing.Point(224, 70);
      this.btnHiden.Name = "btnHiden";
      this.btnHiden.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnHiden.TabIndex = 3;
      this.btnHiden.Text = "Hiden";
      this.btnHiden.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnHiden.Click += new System.EventHandler(this.btnHiden_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(305, 261);
      this.Controls.Add(this.btnHiden);
      this.Controls.Add(this.btnStart);
      this.Controls.Add(this.btnProcess);
      this.Controls.Add(this.txbLog);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.TextBox txbLog;
    private System.Windows.Forms.Button btnProcess;
    private System.Windows.Forms.Button btnStart;
    private System.Windows.Forms.Button btnHiden;
  }
}

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về DateTimePicker trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Đánh giá

adhuy015 đã đánh giá 16:01 19-04-2020

hthecong đã đánh giá 08:01 11-09-2019

K9 SuperAdmin đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hackfreeall2016 đã bình luận 00:24 04-02-2017
auto abc
hackfreeall2016 đã bình luận 23:57 03-02-2017
auto thành công
Vũ Minh Công đã bình luận 13:15 02-01-2017
thú vị quá anh ơi.
Không có video.