Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Process trong lập trình C# Winform Process trong lập trình C# Winform Process trong lập trình C# Winform Process trong lập trình C# Winform Process trong lập trình C# Winform 4.5/5 (68 reviews)

Process trong lập trình C# Winform

Đã đăng 2017-01-02 12:06:51 bởi HowKteam
4 bình luận 9635 lượt xem
Process trong lập trình C# Winform 4.5 /5 stars (3 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ProcessGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void GetProcesses()
    {
      Process[] processArr = Process.GetProcesses();
      //var item = Process.GetCurrentProcess();
      foreach (Process item in processArr)
      {
        txbLog.Text = item.ProcessName + "\n" + txbLog.Text;
      }
    }

    private void btnProcess_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      GetProcesses();
    }

    private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Process.Start(Application.StartupPath + "\\ProcessGUI.exe");
      string link = @"http:\\www.howkteam.com";
      Process.Start(link);
    }

    private void btnHiden_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Process proc = new Process();
      proc.StartInfo.FileName = Application.StartupPath + "\\ProcessGUI.exe";
      proc.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
      proc.Start();
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace ProcessGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.txbLog = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.btnProcess = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnStart = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnHiden = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // txbLog
      // 
      this.txbLog.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.txbLog.Multiline = true;
      this.txbLog.Name = "txbLog";
      this.txbLog.Size = new System.Drawing.Size(206, 237);
      this.txbLog.TabIndex = 0;
      // 
      // btnProcess
      // 
      this.btnProcess.Location = new System.Drawing.Point(224, 12);
      this.btnProcess.Name = "btnProcess";
      this.btnProcess.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnProcess.TabIndex = 1;
      this.btnProcess.Text = "Get Process";
      this.btnProcess.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnProcess.Click += new System.EventHandler(this.btnProcess_Click);
      // 
      // btnStart
      // 
      this.btnStart.Location = new System.Drawing.Point(224, 41);
      this.btnStart.Name = "btnStart";
      this.btnStart.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnStart.TabIndex = 2;
      this.btnStart.Text = "Start";
      this.btnStart.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnStart.Click += new System.EventHandler(this.btnStart_Click);
      // 
      // btnHiden
      // 
      this.btnHiden.Location = new System.Drawing.Point(224, 70);
      this.btnHiden.Name = "btnHiden";
      this.btnHiden.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.btnHiden.TabIndex = 3;
      this.btnHiden.Text = "Hiden";
      this.btnHiden.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnHiden.Click += new System.EventHandler(this.btnHiden_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(305, 261);
      this.Controls.Add(this.btnHiden);
      this.Controls.Add(this.btnStart);
      this.Controls.Add(this.btnProcess);
      this.Controls.Add(this.txbLog);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.TextBox txbLog;
    private System.Windows.Forms.Button btnProcess;
    private System.Windows.Forms.Button btnStart;
    private System.Windows.Forms.Button btnHiden;
  }
}

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về DateTimePicker trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Process trong lập trình C# Winform
hackfreeall2016 2017-02-04 00:24:49
auto abc
1 bình chọn
Reply
Process trong lập trình C# Winform
hackfreeall2016 2017-02-03 23:57:15
auto thành công
0 bình chọn
Reply
Process trong lập trình C# Winform
Vũ Minh Công 2017-01-02 13:15:08
thú vị quá anh ơi.
0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2017-01-02 20:09:07
yeah. học sâu còn nhiều cái zui nữa
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education