Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Textbox trong lập trình C# Winform Textbox trong lập trình C# Winform Textbox trong lập trình C# Winform Textbox trong lập trình C# Winform Textbox trong lập trình C# Winform 0/5 (69 reviews)

Textbox trong lập trình C# Winform

Đã đăng 2016-12-19 09:35:13 bởi HowKteam
3 bình luận 12758 lượt xem
Textbox trong lập trình C# Winform 0 /5 stars (1 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

 

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace TextboxGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void txbValue_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int num = 0;

      if (Int32.TryParse(txbValue.Text, out num))
        lbValue.Text = (num * num).ToString();
      else
        lbValue.Text = "Vui lòng nhập số!";
    }
  }
}

 

Form1.Designer.cs

namespace TextboxGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.lbValue = new System.Windows.Forms.Label();
      this.txbValue = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // textBox1
      // 
      this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(35, 39);
      this.textBox1.Multiline = true;
      this.textBox1.Name = "textBox1";
      this.textBox1.ScrollBars = System.Windows.Forms.ScrollBars.Both;
      this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 130);
      this.textBox1.TabIndex = 0;
      // 
      // textBox2
      // 
      this.textBox2.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.None;
      this.textBox2.Enabled = false;
      this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(161, 39);
      this.textBox2.Name = "textBox2";
      this.textBox2.PasswordChar = '9';
      this.textBox2.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
      this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(100, 13);
      this.textBox2.TabIndex = 1;
      this.textBox2.Text = "howkteam.com";
      // 
      // lbValue
      // 
      this.lbValue.AutoSize = true;
      this.lbValue.Location = new System.Drawing.Point(32, 220);
      this.lbValue.Name = "lbValue";
      this.lbValue.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
      this.lbValue.TabIndex = 2;
      this.lbValue.Text = "label1";
      // 
      // txbValue
      // 
      this.txbValue.Location = new System.Drawing.Point(35, 186);
      this.txbValue.Name = "txbValue";
      this.txbValue.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
      this.txbValue.TabIndex = 0;
      this.txbValue.TextChanged += new System.EventHandler(this.txbValue_TextChanged);
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(141, 184);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button1.TabIndex = 4;
      this.button1.Text = "button1";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AcceptButton = this.button1;
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 261);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Controls.Add(this.txbValue);
      this.Controls.Add(this.lbValue);
      this.Controls.Add(this.textBox2);
      this.Controls.Add(this.textBox1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox2;
    private System.Windows.Forms.Label lbValue;
    private System.Windows.Forms.TextBox txbValue;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
  }
}

 

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Checkbox trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Textbox trong lập trình C# Winform
SonNguyen 2018-03-03 14:10:36

a ơi em chỉ chạy được chương trình kiểu int thôi muốn xài float thì ép nó vào chỗ nào vậy ạ????

0 bình chọn
Reply
Textbox trong lập trình C# Winform
chucdk.gta 2017-11-18 11:31:16

Cho e hỏi là e tạo nhiều textbox để nhập giá trị để sử dụng.e dùng sự kiện click cho mỗi textbox.nhưng khi e click vào mỗi textbox để nhập giá trị thì bị báo lỗi không có giá trị.nghĩa là khi mk click vào thì giá trị sẽ được nhận luôn.nên e phải dùng Tab để chuyển con trỏ giữa các textbox rồi nhập giá trị.xong rồi lại dùng chuột click vào để lấy giá trị. Có cách nào để khi e dùng chuột click vào textbox rồi nhập giá trị vào khi mk click đi chỗ khác thì giá trị ms được lưu không ạ?

0 bình chọn
Reply
Textbox trong lập trình C# Winform
chucdk.gta 2017-11-18 11:25:18

a

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education