Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

Binding trong lập trình WPF Binding trong lập trình WPF Binding trong lập trình WPF Binding trong lập trình WPF Binding trong lập trình WPF 5/5 (56 reviews)

Binding trong lập trình WPF

Đã đăng 2017-01-09 23:44:26 bởi Kteam
2 bình luận 19199 lượt xem
Binding trong lập trình WPF 5 /5 stars (3 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Binding_WPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window, INotifyPropertyChanged
  {
    private string buttonName;

    public string ButtonName
    {
      get { return buttonName; }
      set 
      {
        buttonName = value;
        OnPropertyChanged("ButtonName");
      }
    }
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      this.DataContext = this;
      ButtonName = "Binding data from code behind!";
    }


    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    protected virtual void OnPropertyChanged(string newName)
    {
      if (PropertyChanged != null)
      {
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(newName));
      }
    }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="Binding_WPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <TextBox x:Name="txbSource" VerticalAlignment="Top" Text="{Binding ButtonName}"></TextBox>
    <TextBox x:Name="txbBinding" VerticalAlignment="Center" Text="{Binding Path=Text, ElementName=txbSource}"></TextBox>
    <Button x:Name="btnBinding" VerticalAlignment="Bottom" Content="{Binding ButtonName}"></Button>    
  </Grid>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Grid trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Binding trong lập trình WPF
QuangNguyễn 2018-10-25 21:22:13

Anh Long ơi binding cả 2 cái cho nhau là nó ko cần unfocus :) mới thử

0 bình chọn
Reply
Binding trong lập trình WPF
Trà Nghĩa 2017-09-09 20:34:25

Vậy làm cách nào để khi mình Click Button thì txbBindding mới Bindding được vậy anh.

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education