Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

Combobox trong Lập trình WPF Combobox trong Lập trình WPF Combobox trong Lập trình WPF Combobox trong Lập trình WPF Combobox trong Lập trình WPF 0/5 (56 reviews)

Combobox trong Lập trình WPF

Đã đăng 2017-02-14 12:54:24 bởi Kteam
0 bình luận 16924 lượt xem
Combobox trong Lập trình WPF 0 /5 stars (0 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Commobox___WPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    List<Food> listName;
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      listName = new List<Food>() {
      new Food(){Name = "Mực một nắng", Price = "200.000"},
      new Food(){Name = "Ếch núp lùm", Price = "50.000"},
      new Food(){Name = "Dú dê nướng sữa", Price = "75.000"}
      };
      cbItemSource.ItemsSource = listName;
      //cbItemSource.DisplayMemberPath = "Name";
      //cbItemSource.SelectedValuePath = "Price";

      cbColor.ItemsSource = typeof(Brushes).GetProperties();

      cbItemSource.SelectionChanged += cbItemSource_SelectionChanged;
    }

    void cbItemSource_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(cbItemSource.SelectedValue.ToString());
    }
  }
  public class Food
  {
    public string Name{get;set;}
    public string Price { get; set; }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="Commobox___WPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Loaded="Window_Loaded"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <StackPanel>
    <ComboBox>
      <Grid Width="200">
        <CheckBox HorizontalAlignment="Left"></CheckBox>
        <Button HorizontalAlignment="Right" Content="www.howkteam.com"></Button>
      </Grid>
      <Grid Width="200">
        <CheckBox HorizontalAlignment="Left"></CheckBox>
        <Button HorizontalAlignment="Right" Content="www.howkteam.com"></Button>
      </Grid>
      <Grid Width="200">
        <CheckBox HorizontalAlignment="Left"></CheckBox>
        <Button HorizontalAlignment="Right" Content="www.howkteam.com"></Button>
      </Grid>
    </ComboBox>
    <ComboBox x:Name="cbItemSource" Width="500">
      <ComboBox.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <Grid Width="500">
            <Grid.ColumnDefinitions>
              <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
              <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
            </Grid.ColumnDefinitions>
            <TextBlock Grid.Column="0" Text="{Binding Name}"></TextBlock>
            <TextBlock Grid.Column="1" Text="{Binding Price}"></TextBlock>
          </Grid>
        </DataTemplate>        
      </ComboBox.ItemTemplate>
    </ComboBox>
    <ComboBox x:Name="cbColor">
      <ComboBox.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <Rectangle Fill="{Binding Name}" Margin="0.2 0.2 5 0.2" Width="16"></Rectangle>
            <TextBlock Text="{Binding Name}"></TextBlock>
          </StackPanel>
        </DataTemplate>
      </ComboBox.ItemTemplate>
    </ComboBox>
    <ComboBox x:Name="cbFont" ItemsSource="{x:Static Fonts.SystemFontFamilies}">
      <ComboBox.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <StackPanel Orientation="Horizontal">            
            <TextBlock Text="{Binding}" Margin="5 0.2 5 0.2"></TextBlock>
            <TextBlock Text="www.howkteam.com" FontFamily="{Binding}"></TextBlock>
          </StackPanel>
        </DataTemplate>
      </ComboBox.ItemTemplate>
    </ComboBox>
  </StackPanel>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ListBox trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education