Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

Command Implementing trong Lập trình WPF Command Implementing trong Lập trình WPF Command Implementing trong Lập trình WPF Command Implementing trong Lập trình WPF Command Implementing trong Lập trình WPF 0/5 (56 reviews)

Command Implementing trong Lập trình WPF

Đã đăng 2017-02-21 23:25:04 bởi Kteam
0 bình luận 43970 lượt xem
Command Implementing trong Lập trình WPF 0 /5 stars (0 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Command___Implementing
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void ExitCommand_CanExecute(object sender, CanExecuteRoutedEventArgs e)
    {
      e.CanExecute = true;
    }

    private void ExitCommand_Executed(object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
    {
      Application.Current.Shutdown();
    }
  }

  public static class CustomCommands
  {
    public static readonly RoutedUICommand Exit = new RoutedUICommand
        (
            "Exit",
            "Exit",
            typeof(CustomCommands),
            new InputGestureCollection()
                {
                    new KeyGesture(Key.A, ModifierKeys.Alt)
                }
        );

    //Define more commands here, just like the one above
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="Command___Implementing.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:self="clr-namespace:Command___Implementing"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Window.CommandBindings>
    <CommandBinding Command="self:CustomCommands.Exit" 
            CanExecute="ExitCommand_CanExecute" 
            Executed="ExitCommand_Executed" />
  </Window.CommandBindings>
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto" />
      <RowDefinition Height="*" />
    </Grid.RowDefinitions>
    
    <Menu>
      <MenuItem Header="File">
        <MenuItem Command="self:CustomCommands.Exit" />
      </MenuItem>
    </Menu>
    
    <StackPanel Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
      <Button Command="self:CustomCommands.Exit">Exit</Button>
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về UpdateSource Trigger trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education