Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

DataTemplate trong lập trình WPF DataTemplate trong lập trình WPF DataTemplate trong lập trình WPF DataTemplate trong lập trình WPF DataTemplate trong lập trình WPF 5/5 (56 reviews)

DataTemplate trong lập trình WPF

Đã đăng 2017-01-26 12:18:56 bởi Kteam
0 bình luận 18987 lượt xem
DataTemplate trong lập trình WPF 5 /5 stars (2 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace DataTemplate___WPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      string str1 = "www.howkteam.com";
      string str2 = "Free Education";

      btn1.DataContext = str1;
      btn2.DataContext = str2;
    }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="DataTemplate___WPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="525">
  <StackPanel>
    <StackPanel.Resources>
      <ControlTemplate x:Key="templateButton">
        <StackPanel HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch" Height="405">
          <Image Source="Images/logo.png" Width="100" Stretch="Uniform"></Image>
          <TextBlock Text="{Binding}"></TextBlock>
        </StackPanel>
      </ControlTemplate>
      <Style TargetType="Button">
        <Setter Property="Height" Value="150"></Setter>
      </Style>
    </StackPanel.Resources>
    <Button x:Name="btn1" Template="{StaticResource templateButton}">          
    </Button>
    <Button x:Name="btn2" Template="{StaticResource templateButton}"/>
    <Button Content="click" Click="Button_Click"></Button>
  </StackPanel>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Combobox trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education