ListView Grouping trong Lập trình WPF

Lập trình WPF cơ bản

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 20:01 03-08-2020 33.525 lượt xem 2 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

ListView Grouping trong Lập trình WPF

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace ListView_Grouping
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      List<User> items = new List<User>();
      items.Add(new User() { Name = "HowKteam.com", Age = 42, Sex = SexType.Male });
      items.Add(new User() { Name = "Kteam", Age = 39, Sex = SexType.Female });
      items.Add(new User() { Name = "Free Education", Age = 13, Sex = SexType.Male });
      lvUsers.ItemsSource = items;

      CollectionView view = (CollectionView)CollectionViewSource.GetDefaultView(lvUsers.ItemsSource);
      PropertyGroupDescription groupDescription = new PropertyGroupDescription("Sex");
      view.GroupDescriptions.Add(groupDescription);
    }
  }

  public enum SexType { Male, Female };

  public class User
  {
    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

    public string Mail { get; set; }

    public SexType Sex { get; set; }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="ListView_Grouping.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <ListView Name="lvUsers">
      <ListView.View>
        <GridView>
          <GridViewColumn Header="Name" Width="120" DisplayMemberBinding="{Binding Name}" />
          <GridViewColumn Header="Age" Width="50" DisplayMemberBinding="{Binding Age}" />
        </GridView>
      </ListView.View>

      <ListView.GroupStyle>
        <GroupStyle>
          <GroupStyle.HeaderTemplate>
            <DataTemplate>
              <TextBlock FontWeight="Bold" FontSize="14" Text="{Binding Name}"/>
            </DataTemplate>
          </GroupStyle.HeaderTemplate>
        </GroupStyle>
      </ListView.GroupStyle>

      <!--<ListView.GroupStyle>
        <GroupStyle>
          <GroupStyle.ContainerStyle>
            <Style TargetType="{x:Type GroupItem}">
              <Setter Property="Template">
                <Setter.Value>
                  <ControlTemplate>
                    <Expander IsExpanded="true">
                      <Expander.Header>
                        <StackPanel Orientation="Horizontal">
                          <TextBlock Text="{Binding Name}" FontWeight="Bold" Foreground="Gray" FontSize="22" VerticalAlignment="Bottom" />
                          <TextBlock Text="{Binding ItemCount}" FontSize="22" Foreground="Green" FontWeight="Bold" FontStyle="Italic" Margin="10,0,0,0" VerticalAlignment="Bottom" />
                          <TextBlock Text=" item(s)" FontSize="22" Foreground="Silver" FontStyle="Italic" VerticalAlignment="Bottom" />
                        </StackPanel>
                      </Expander.Header>
                      <ItemsPresenter />
                    </Expander>
                  </ControlTemplate>
                </Setter.Value>
              </Setter>
            </Style>
          </GroupStyle.ContainerStyle>
        </GroupStyle>
      </ListView.GroupStyle>-->
    </ListView>
  </Grid>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ListView Sorting trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

Đánh giá

12312thaipro đã đánh giá 18:06 20-05-2020

Chat luong 1 sao

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
namkhanhnguyen980 đã bình luận 09:49 14-08-2018

Mở code bấm tổ hợp phím gì vậy anh???

 

Huy Tran đã bình luận 22:13 15-06-2017

Cho em hỏi :

- Cái Ví dụ thứ hai : Mình để cái ControlTemplate vào thẳng trong cái GroupItem được không anh ?? Em vẫn không hiểu tạo Style để làm gì ạ ?

- Grouping này kết hợp với Expander xài riêng cho Listview được không anh, hay chỉ sử dụng cho Listview+GridView

Không có video.