Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

ListView Grouping trong Lập trình WPF ListView Grouping trong Lập trình WPF ListView Grouping trong Lập trình WPF ListView Grouping trong Lập trình WPF ListView Grouping trong Lập trình WPF 0/5 (56 reviews)

ListView Grouping trong Lập trình WPF

Đã đăng 2017-02-16 23:51:09 bởi Kteam
2 bình luận 16195 lượt xem
ListView Grouping trong Lập trình WPF 0 /5 stars (0 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace ListView_Grouping
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      List<User> items = new List<User>();
      items.Add(new User() { Name = "HowKteam.com", Age = 42, Sex = SexType.Male });
      items.Add(new User() { Name = "Kteam", Age = 39, Sex = SexType.Female });
      items.Add(new User() { Name = "Free Education", Age = 13, Sex = SexType.Male });
      lvUsers.ItemsSource = items;

      CollectionView view = (CollectionView)CollectionViewSource.GetDefaultView(lvUsers.ItemsSource);
      PropertyGroupDescription groupDescription = new PropertyGroupDescription("Sex");
      view.GroupDescriptions.Add(groupDescription);
    }
  }

  public enum SexType { Male, Female };

  public class User
  {
    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

    public string Mail { get; set; }

    public SexType Sex { get; set; }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="ListView_Grouping.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <ListView Name="lvUsers">
      <ListView.View>
        <GridView>
          <GridViewColumn Header="Name" Width="120" DisplayMemberBinding="{Binding Name}" />
          <GridViewColumn Header="Age" Width="50" DisplayMemberBinding="{Binding Age}" />
        </GridView>
      </ListView.View>

      <ListView.GroupStyle>
        <GroupStyle>
          <GroupStyle.HeaderTemplate>
            <DataTemplate>
              <TextBlock FontWeight="Bold" FontSize="14" Text="{Binding Name}"/>
            </DataTemplate>
          </GroupStyle.HeaderTemplate>
        </GroupStyle>
      </ListView.GroupStyle>

      <!--<ListView.GroupStyle>
        <GroupStyle>
          <GroupStyle.ContainerStyle>
            <Style TargetType="{x:Type GroupItem}">
              <Setter Property="Template">
                <Setter.Value>
                  <ControlTemplate>
                    <Expander IsExpanded="true">
                      <Expander.Header>
                        <StackPanel Orientation="Horizontal">
                          <TextBlock Text="{Binding Name}" FontWeight="Bold" Foreground="Gray" FontSize="22" VerticalAlignment="Bottom" />
                          <TextBlock Text="{Binding ItemCount}" FontSize="22" Foreground="Green" FontWeight="Bold" FontStyle="Italic" Margin="10,0,0,0" VerticalAlignment="Bottom" />
                          <TextBlock Text=" item(s)" FontSize="22" Foreground="Silver" FontStyle="Italic" VerticalAlignment="Bottom" />
                        </StackPanel>
                      </Expander.Header>
                      <ItemsPresenter />
                    </Expander>
                  </ControlTemplate>
                </Setter.Value>
              </Setter>
            </Style>
          </GroupStyle.ContainerStyle>
        </GroupStyle>
      </ListView.GroupStyle>-->
    </ListView>
  </Grid>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ListView Sorting trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
ListView Grouping trong Lập trình WPF
namkhanhnguyen980 2018-08-14 09:49:08

Mở code bấm tổ hợp phím gì vậy anh???

 

0 bình chọn
Reply
ListView Grouping trong Lập trình WPF
Huy Tran 2017-06-15 22:13:24

Cho em hỏi :

- Cái Ví dụ thứ hai : Mình để cái ControlTemplate vào thẳng trong cái GroupItem được không anh ?? Em vẫn không hiểu tạo Style để làm gì ạ ?

- Grouping này kết hợp với Expander xài riêng cho Listview được không anh, hay chỉ sử dụng cho Listview+GridView

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education