ListView Sorting trong Lập trình WPF

Lập trình WPF cơ bản

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 23:26 17-02-2017 88.514 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

ListView Sorting trong Lập trình WPF

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace ListView_Sorting
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public bool IsSort;
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      IsSort = false;
      List<User> items = new List<User>();
      items.Add(new User() { Name = "HowKteam.com", Age = 42 });
      items.Add(new User() { Name = "Kteam", Age = 13 });
      items.Add(new User() { Name = "Free Education", Age = 39 });
      items.Add(new User() { Name = "Share to be better", Age = 13 });
      lvUsers.ItemsSource = items;

      //CollectionView view = (CollectionView)CollectionViewSource.GetDefaultView(lvUsers.ItemsSource);
      //view.SortDescriptions.Add(new SortDescription("Age", ListSortDirection.Ascending));

      //CollectionView view = (CollectionView)CollectionViewSource.GetDefaultView(lvUsers.ItemsSource);
      //view.SortDescriptions.Add(new SortDescription("Age", ListSortDirection.Ascending));
      //view.SortDescriptions.Add(new SortDescription("Name", ListSortDirection.Ascending));
    }

    private void GridViewColumnHeader_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      GridViewColumnHeader header = sender as GridViewColumnHeader;
      CollectionView view = (CollectionView)CollectionViewSource.GetDefaultView(lvUsers.ItemsSource);
      if (IsSort)
      {
        //view.SortDescriptions.Remove(new SortDescription(header.Content.ToString(), ListSortDirection.Descending));
        view.SortDescriptions.Clear();
        view.SortDescriptions.Add(new SortDescription(header.Content.ToString(), ListSortDirection.Ascending));
      }
      else
      {
        //view.SortDescriptions.Remove(new SortDescription(header.Content.ToString(), ListSortDirection.Ascending));
        view.SortDescriptions.Clear();
        view.SortDescriptions.Add(new SortDescription(header.Content.ToString(), ListSortDirection.Descending));
      }

      IsSort = !IsSort;
    }
  }

  public class User
  {
    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="ListView_Sorting.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <ListView Name="lvUsers">
      <ListView.View>
        <GridView>
          <GridViewColumn Width="120" DisplayMemberBinding="{Binding Name}" >
            <GridViewColumnHeader Click="GridViewColumnHeader_Click">
              Name
            </GridViewColumnHeader>
          </GridViewColumn>
          <GridViewColumn Width="50" DisplayMemberBinding="{Binding Age}" >
            <GridViewColumnHeader Click="GridViewColumnHeader_Click">
              Age
            </GridViewColumnHeader>
          </GridViewColumn>
        </GridView>
      </ListView.View>
    </ListView>
  </Grid>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ListView Filtering trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

Đánh giá

12312thaipro đã đánh giá 18:06 20-05-2020

Chat luong 1 sao

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.