Multiple Trigger trong Lập trình WPF

Lập trình WPF cơ bản

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 23:24 21-02-2017 25.481 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Multiple Trigger trong Lập trình WPF

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Multiple___Trigger
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="Multiple___Trigger.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <!--<Grid>
    <TextBox VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Text="Hover and focus here" Width="150">
      <TextBox.Style>
        <Style TargetType="TextBox">
          <Style.Triggers>
            <MultiTrigger>
              <MultiTrigger.Conditions>
                <Condition Property="IsKeyboardFocused" Value="True" />
                <Condition Property="IsMouseOver" Value="True" />
              </MultiTrigger.Conditions>
              <MultiTrigger.Setters>
                <Setter Property="Background" Value="Purple" />
              </MultiTrigger.Setters>              
            </MultiTrigger>
            <MultiTrigger>
              <MultiTrigger.Conditions>
                <Condition Property="IsKeyboardFocused" Value="False" />
                <Condition Property="IsMouseOver" Value="True" />
              </MultiTrigger.Conditions>
              <MultiTrigger.Setters>
                <Setter Property="Background" Value="Orange" />
              </MultiTrigger.Setters>
            </MultiTrigger>
          </Style.Triggers>
        </Style>
      </TextBox.Style>
    </TextBox>
  </Grid>-->

  <StackPanel HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
    <CheckBox Name="cbSampleYes" Content="HowKteam.com" />
    <CheckBox Name="cbSampleSure" Content="Kteam" />
    <TextBlock HorizontalAlignment="Center" Margin="0,20,0,0" FontSize="28">
      <TextBlock.Style>
        <Style TargetType="TextBlock">
          <Setter Property="Text" Value="Free Education" />
          <Setter Property="Foreground" Value="Purple" />
          <Style.Triggers>
            <MultiDataTrigger>
              <MultiDataTrigger.Conditions>
                <Condition Binding="{Binding ElementName=cbSampleYes, Path=IsChecked}" Value="True" />
                <Condition Binding="{Binding ElementName=cbSampleSure, Path=IsChecked}" Value="True" />
              </MultiDataTrigger.Conditions>
              <Setter Property="Text" Value="Share to be better" />
              <Setter Property="Foreground" Value="Orange" />
            </MultiDataTrigger>            
          </Style.Triggers>
        </Style>
      </TextBlock.Style>
    </TextBlock>
  </StackPanel>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Command trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả

Khóa học

Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.