Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

Multiple Trigger trong Lập trình WPF Multiple Trigger trong Lập trình WPF Multiple Trigger trong Lập trình WPF Multiple Trigger trong Lập trình WPF Multiple Trigger trong Lập trình WPF 0/5 (56 reviews)

Multiple Trigger trong Lập trình WPF

Đã đăng 2017-02-20 21:01:21 bởi Kteam
0 bình luận 15763 lượt xem
Multiple Trigger trong Lập trình WPF 0 /5 stars (0 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Multiple___Trigger
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="Multiple___Trigger.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <!--<Grid>
    <TextBox VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Text="Hover and focus here" Width="150">
      <TextBox.Style>
        <Style TargetType="TextBox">
          <Style.Triggers>
            <MultiTrigger>
              <MultiTrigger.Conditions>
                <Condition Property="IsKeyboardFocused" Value="True" />
                <Condition Property="IsMouseOver" Value="True" />
              </MultiTrigger.Conditions>
              <MultiTrigger.Setters>
                <Setter Property="Background" Value="Purple" />
              </MultiTrigger.Setters>              
            </MultiTrigger>
            <MultiTrigger>
              <MultiTrigger.Conditions>
                <Condition Property="IsKeyboardFocused" Value="False" />
                <Condition Property="IsMouseOver" Value="True" />
              </MultiTrigger.Conditions>
              <MultiTrigger.Setters>
                <Setter Property="Background" Value="Orange" />
              </MultiTrigger.Setters>
            </MultiTrigger>
          </Style.Triggers>
        </Style>
      </TextBox.Style>
    </TextBox>
  </Grid>-->

  <StackPanel HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
    <CheckBox Name="cbSampleYes" Content="HowKteam.com" />
    <CheckBox Name="cbSampleSure" Content="Kteam" />
    <TextBlock HorizontalAlignment="Center" Margin="0,20,0,0" FontSize="28">
      <TextBlock.Style>
        <Style TargetType="TextBlock">
          <Setter Property="Text" Value="Free Education" />
          <Setter Property="Foreground" Value="Purple" />
          <Style.Triggers>
            <MultiDataTrigger>
              <MultiDataTrigger.Conditions>
                <Condition Binding="{Binding ElementName=cbSampleYes, Path=IsChecked}" Value="True" />
                <Condition Binding="{Binding ElementName=cbSampleSure, Path=IsChecked}" Value="True" />
              </MultiDataTrigger.Conditions>
              <Setter Property="Text" Value="Share to be better" />
              <Setter Property="Foreground" Value="Orange" />
            </MultiDataTrigger>            
          </Style.Triggers>
        </Style>
      </TextBlock.Style>
    </TextBlock>
  </StackPanel>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Command trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education