TextBlock - Inlines trong lập trình WPF

Lập trình WPF cơ bản

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 01:21 04-02-2017 28.910 lượt xem 2 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

TextBlock - Inlines trong lập trình WPF

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace TextBlock_Inlines
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      this.Loaded += MainWindow_Loaded;
      
    }

    void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      //var a = (Hyperlink)txbl1.Inlines.ElementAt(0);
      txbl3.Inlines.Add(new Run("www.HowKteam.com") { FontSize = 30});
    }

    private void Hyperlink_RequestNavigate(object sender, RequestNavigateEventArgs e)
    {
      Process.Start(e.Uri.ToString());
    }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="TextBlock_Inlines.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <TextBlock x:Name="txbl1" Foreground="Chocolate" VerticalAlignment="Top">
      <Hyperlink RequestNavigate="Hyperlink_RequestNavigate" NavigateUri="http://www.howkteam.com">www.HowKteam.com</Hyperlink> 
      - <Bold><Underline>Free Education</Underline></Bold>
      - <Bold><Italic>Share to be better</Italic></Bold>
      - <Span FontFamily="Arial" FontSize="20" Foreground="Purple">K9</Span>
    </TextBlock>
    <TextBlock x:Name="txbl2" VerticalAlignment="Bottom" TextTrimming="WordEllipsis">
      dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd99999999999
    </TextBlock>
    <TextBlock VerticalAlignment="Center" x:Name="txbl3"></TextBlock>
  </Grid>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Button trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả

Khóa học

Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

Đánh giá

Huỳnh Anh Kiệt đã đánh giá 19:06 21-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Tòng Đặng đã bình luận 23:45 10-01-2017
test
Không có video.