Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

TextBox trong lập trình WPF TextBox trong lập trình WPF TextBox trong lập trình WPF TextBox trong lập trình WPF TextBox trong lập trình WPF 0/5 (56 reviews)

TextBox trong lập trình WPF

Đã đăng 2017-01-09 23:36:08 bởi Kteam
2 bình luận 19022 lượt xem
TextBox trong lập trình WPF 0 /5 stars (0 reviews)
 

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace TextBox___WPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnValue_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      txblValue.Text = txbValue.Text;
    }
    int DoubleValue(int value)
    {
      return value * 2;
    }
    private void txbValue_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
      int value = 0;
      if (int.TryParse(txbValue.Text, out value))
      {
        txblValue.Text = DoubleValue(value).ToString();
      }
      else
      {
        txblValue.Text = "Vui lòng nhập giá trị chính xác!";
      }
    }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="TextBox___WPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <TextBox x:Name="txbValue" VerticalAlignment="Center" TextChanged="txbValue_TextChanged"></TextBox>
    <TextBlock x:Name="txblValue" VerticalAlignment="Top"></TextBlock>
    <Button x:Name="btnValue" 
        Content="Click" 
        Click="btnValue_Click"
        VerticalAlignment="Bottom"></Button>
  </Grid>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Binding trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
TextBox trong lập trình WPF
Tòng Đặng 2017-01-10 23:26:17
test nhát nhé mấy đại ca
0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Kteam 2017-01-11 02:03:57
có lỗi cũng đừng đánh sập nha thím :)
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education