TreeView Binding trong Lập trình WPF

Lập trình WPF cơ bản

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 02:38 20-02-2017 31.490 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

TreeView Binding trong Lập trình WPF

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì? Lập trình Winform thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn còn những giới hạn. Vậy cùng nhau vượt qua các giới hạn đó với Lập trình WPF.

Nội dung

Tổng quan lập trình WPF

Download project

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace TreeView_Binding
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();

      //MenuItem root = new MenuItem() { Title = "Menu" };
      //MenuItem childItem1 = new MenuItem() { Title = "Child item #1" };
      //childItem1.Items.Add(new MenuItem() { Title = "Child item #1.1" });
      //childItem1.Items.Add(new MenuItem() { Title = "Child item #1.2" });
      //root.Items.Add(childItem1);
      //root.Items.Add(new MenuItem() { Title = "Child item #2" });
      //trvMenu.Items.Add(root);

      List<Family> families = new List<Family>();

      Family family1 = new Family() { Name = "HowKteam.com" };
      family1.Members.Add(new FamilyMember() { Name = "HowKteam", Age = 42 });
      family1.Members.Add(new FamilyMember() { Name = "Kteam", Age = 39 });
      family1.Members.Add(new FamilyMember() { Name = "Free Education", Age = 13 });
      families.Add(family1);

      Family family2 = new Family() { Name = "Kteam" };
      family2.Members.Add(new FamilyMember() { Name = "K9", Age = 31 });
      family2.Members.Add(new FamilyMember() { Name = "Mushi", Age = 28 });
      families.Add(family2);

      trvFamilies.ItemsSource = families;
    }
  }

  public class MenuItem
  {
    public MenuItem()
    {
      this.Items = new ObservableCollection<MenuItem>();
    }

    public string Title { get; set; }

    public ObservableCollection<MenuItem> Items { get; set; }
  }

  public class Family
  {
    public Family()
    {
      this.Members = new ObservableCollection<FamilyMember>();
    }

    public string Name { get; set; }

    public ObservableCollection<FamilyMember> Members { get; set; }
  }

  public class FamilyMember
  {
    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }
  }
}

MainWindow.xaml

<Window x:Class="TreeView_Binding.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:self="clr-namespace:TreeView_Binding"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <!--<TreeView Name="trvMenu">
      <TreeView.ItemTemplate>
        <HierarchicalDataTemplate DataType="{x:Type self:MenuItem}" 
                     ItemsSource="{Binding Items}">
          <TextBlock Text="{Binding Title}" />
        </HierarchicalDataTemplate>
      </TreeView.ItemTemplate>
    </TreeView>-->

    <TreeView Name="trvFamilies">
      <TreeView.Resources>
        <HierarchicalDataTemplate DataType="{x:Type self:Family}" ItemsSource="{Binding Members}">
          <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <Image Width="20" Stretch="UniformToFill" Source="/Images/logo1.png" Margin="0,0,5,0" />
            <TextBlock Text="{Binding Name}" />
            <TextBlock Text=" [" Foreground="Blue" />
            <TextBlock Text="{Binding Members.Count}" Foreground="Blue" />
            <TextBlock Text="]" Foreground="Blue" />
          </StackPanel>
        </HierarchicalDataTemplate>
        <DataTemplate DataType="{x:Type self:FamilyMember}">
          <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <Image Width="20" Stretch="UniformToFill" Source="/Images/logo2.png" Margin="0,0,5,0" />
            <TextBlock Text="{Binding Name}" />
            <TextBlock Text=" (" Foreground="Green" />
            <TextBlock Text="{Binding Age}" Foreground="Green" />
            <TextBlock Text=" years)" Foreground="Green" />
          </StackPanel>
        </DataTemplate>
      </TreeView.Resources>
    </TreeView>
  </Grid>
</Window>

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về TreeView Lazyloading trong lập trình WPF nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình WPF cơ bản

Lập trình WPF cơ bản

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.