Clone bất kỳ object nào - Không cần phải Serialize được

Note - Tips - Trick - .Net

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi K9 Cập nhật lần cuối 20:03 10-07-2018 3.881 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Clone bất kỳ object nào - Không cần phải Serialize được

 

Sẽ có nhiều bạn vất vả khi cố gắn clone một đối tượng nào đó khi nó không có hàm hỗ trợ sẵn. Phải tự viết hàm clone từng thuộc tính ư. @@. Hãy thử dùng hàm dưới đây và donate cho Kteam khi nó giúp bạn tiết kiệm thời gian nhé.

 

Dùng nuget NewtonJson

 

class ObjectCopier.cs

 public static class ObjectCopier
  {    
    public static T Clone<T>(this T source)
    {
      if (Object.ReferenceEquals(source, null))
      {
        return default(T);
      }
      
      var deserializeSettings = new JsonSerializerSettings { ObjectCreationHandling = ObjectCreationHandling.Replace };

      return JsonConvert.DeserializeObject<T>(JsonConvert.SerializeObject(source), deserializeSettings);
    }

/*Nếu cần tốc độ cao và performance cao. Nhưng object phải serialize được*/

//if (!typeof(T).IsSerializable)
      //{
      //  throw new ArgumentException("The type must be serializable.", "source");
      //}

      //if (Object.ReferenceEquals(source, null))
      //{
      //  return default(T);
      //}

      //IFormatter formatter = new BinaryFormatter();
      //Stream stream = new MemoryStream();
      //using (stream)
      //{
      //  formatter.Serialize(stream, source);
      //  stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
      //  return (T)formatter.Deserialize(stream);
      //}

  }

 

Cách dùng

var data = ObjectCopier.Clone(pp);

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

K9

Nhà sáng lập Howkteam.com & tác giả các khóa học C#, Auto, Unity3D, Python....

Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Tôi đã cùng đội ngũ Kteam đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.
Hãy cùng chúng tôi lan tỏa kiến thức đến cộng đồng! 

Khóa học

Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.