Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

Drag and Drop Window WPF Drag and Drop Window WPF Drag and Drop Window WPF Drag and Drop Window WPF Drag and Drop Window WPF 0/5 (13 reviews)

Drag and Drop Window WPF

Đã đăng 2017-12-23 05:38:41 bởi K9
0 bình luận 1566 lượt xem
Drag and Drop Window WPF 0 /5 stars (0 reviews)
 

chỉ cần event này

private void Window_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      this.DragMove();
    }

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education