Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

Interaction WPF Interaction WPF Interaction WPF Interaction WPF Interaction WPF 5/5 (13 reviews)

Interaction WPF

Đã đăng 2017-12-23 05:33:46 bởi K9
3 bình luận 2910 lượt xem
Interaction WPF 5 /5 stars (1 reviews)
 

Cài thư viện:

Install-Package System.Windows.Interactivity.WPF

 

Code mẫu:

<i:Interaction.Triggers>
    <i:EventTrigger EventName="SelectionChanged">
      <i:InvokeCommandAction Command="{Binding SelectedItemChangedCommand}"/>
    </i:EventTrigger>
  </i:Interaction.Triggers>

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Interaction WPF
K9 2018-06-25 18:57:29

https://www.codeproject.com/Tips/522041/Triggers-in-WPF

0 bình chọn
Reply
Interaction WPF
không bao giờ bó tay 2018-03-13 02:32:25

Bổ sung cái hình

https://i.imgur.com/uhr6zaS.png

0 bình chọn
Reply
Interaction WPF
không bao giờ bó tay 2018-03-13 02:31:27

Cho mình hỏi, bị lỗi như hình là sao vậy ad? hướng dẫn mình cách cài lại thằng interactivity với! tks

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education