Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

Tìm Window cha vào Binding WPF Tìm Window cha vào Binding WPF Tìm Window cha vào Binding WPF Tìm Window cha vào Binding WPF Tìm Window cha vào Binding WPF 0/5 (13 reviews)

Tìm Window cha vào Binding WPF

Đã đăng 2017-12-23 05:43:56 bởi K9
0 bình luận 1566 lượt xem
Tìm Window cha vào Binding WPF 0 /5 stars (0 reviews)
 

Lấy ra Window cha trong Binding  WPF

{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType={x:Type Window}}}

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education